Найдено 200+ «L»

LABORAN

Турецко-русский словарь

лабора́нт (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LAKE\ DERI

Турецко-русский словарь

лакиро́ванная ко́жаTürkçe-rusça sözlük.2013.

LAMEKAN TAKIMI

Турецко-русский словарь

бомжи́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LAOS

Турецко-русский словарь

Лао́с (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LATIN\ AMERIKALI

Турецко-русский словарь

латиноамерика́нскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEGAL

Турецко-русский словарь

-liлега́льныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEH

Турецко-русский словарь

1.поля́к2.по́льскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEH

Турецко-русский словарь

для, в по́льзу кого-чего; за кого-чтоlehimde — в мою́ по́льзу, за меня́lehte olmak — быть за кого-чтоlehte ve aleyhte — за и про́тивTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEHIMLEMEK

Турецко-русский словарь

пая́ть* * *-iпая́ть, припа́ивать, запа́иватьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEHIMLENMEK

Турецко-русский словарь

страд. от lehimlemek Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEHIMLETMEK

Турецко-русский словарь

-i понуд. от lehimlemekTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEHINE

Турецко-русский словарь

заTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEHÇE

Турецко-русский словарь

1.по́льский язы́к2.по-по́льскиTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEKE

Турецко-русский словарь

пятно́ (с)* * *1) пятно́ leke ilâcı / sabunu — сре́дство для выведе́ния пя́тенleke tutmak — бы́стро па́чкаться2) перен. бесче́стие, позо́р; пятно́leke surmek — п

LEKSIKOLOJI

Турецко-русский словарь

лексиколо́гияTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEKTOR

Турецко-русский словарь

ле́ктор (в университете и т. п.)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LENDUHA

Турецко-русский словарь

огро́мный и гру́бо отде́ланный (о вещи)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LENF

Турецко-русский словарь

ли́мфа (ж)* * *= lenfa физиол.ли́мфаlenf bezleri — лимфати́ческие же́лезыlenf boğumları — лимфати́ческие узлы́lenf damarları — лимфати́ческие сосу́дыTürkçe-rusça

LENFA

Турецко-русский словарь

= lenfTürkçe-rusça sözlük.2013.

LENFATIK

Турецко-русский словарь

физиол.лимфати́ческийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LENFOSIT

Турецко-русский словарь

физиол.лимфоци́тыTürkçe-rusça sözlük.2013.

LENGER

Турецко-русский словарь

1) мор. я́корьlenger atmak — а) броса́ть я́корь; б) засиде́ться в гостя́хlenger bırakmak — бро́сить я́корь2) широ́кое ме́дное блю́до Türkçe-rusça sözlük.2013.

LENGÜISTIK

Турецко-русский словарь

языкотво́рческий* * *1. озвонч. -ğiлингви́стика2. озвонч. -ğiлингвисти́ческийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LENS

Турецко-русский словарь

1) конта́ктные ли́нзы 2) физ. ли́нзаTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEOPAR

Турецко-русский словарь

леопа́рдTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEP

Турецко-русский словарь

в соч.••- lep demeden leblebeyi anlamak Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEP DEMEDEN LEBLEBEYI ANLAMAK

Турецко-русский словарь

поня́ть с полусло́ваTürkçe-rusça sözlük.2013.

LESEPASE

Турецко-русский словарь

1) разреше́ние на въезд / вы́езд 2) про́пуск Türkçe-rusça sözlük.2013.

LETAFET

Турецко-русский словарь

1) привлека́тельность, очарова́ние, пре́лесть 2) утончённость, изы́сканность, изя́щество Türkçe-rusça sözlük.2013.

LETON

Турецко-русский словарь

латы́шTürkçe-rusça sözlük.2013.

LETONYA\ ILE\ ILGILI

Турецко-русский словарь

латы́шскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LETONYALI

Турецко-русский словарь

лито́вец (м)* * *1) латы́ш 2) жи́тель Ла́твии Türkçe-rusça sözlük.2013.

LETONYALI\ ERKEK

Турецко-русский словарь

латы́ш (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEVANTEN

Турецко-русский словарь

леванти́нец (европеец, родившийся или живущий на Востоке)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEYLAKI

Турецко-русский словарь

лило́выйTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEYLEK

Турецко-русский словарь

а́ист (м)* * * озвонч. -ğiа́ист••- leyleğin attığı yavru- leylek bacak- leylek gibi- leyleği havada mı gördün- leyleğin ömrü laklakla geçerTürkçe-rusça sözlük.20

LEYLEK GIBI

Турецко-русский словарь

дли́нный как жердь, каланча́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEYLEĞI HAVADA MI GÖRDÜN

Турецко-русский словарь

шутл. не сиди́ться тебе́ на ме́стеTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEYLEĞIN ÖMRÜ LAKLAKLA GEÇER

Турецко-русский словарь

а́ист то́лько и де́лает, что клю́вом щёлкаетTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEZGI

Турецко-русский словарь

лезги́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEZYON

Турецко-русский словарь

мед.поврежде́ние (ткани)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEZZET

Турецко-русский словарь

1) вкус bu elmanın garip bir lezzeti var — у э́того я́блока како́й-то стра́нный вкус2) удово́льствие, наслажде́ние lezzet almak / duymak — испы́тывать удово́льст

LEZZETLENDIRMEK

Турецко-русский словарь

-i1) придава́ть вкус, де́лать вку́сным / аппети́тным 2) де́лать прия́тным Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEZZETLI

Турецко-русский словарь

1) вку́сный, аппети́тный 2) прия́тный Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEĞEN

Турецко-русский словарь

таз анат., тж. перен.••- leğen başından almakTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEŞ

Турецко-русский словарь

1) труп (животного), па́даль 2) что-л. ду́рно па́хнущее ••- leşini çıkarmak- leş gibi- leş gibi sarhoş- leş gibi serilmek- leşini sermek- senin leşini sererim!Tü

LEŞ GIBI

Турецко-русский словарь

а) о́чень гря́зное ме́стоб) злово́ниев) уста́вший до полусме́ртиTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEŞ GIBI SARHOŞ

Турецко-русский словарь

пья́ный как свинья́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEŞ GIBI SERILMEK

Турецко-русский словарь

распласта́ться, разброса́в ру́ки и но́гиTürkçe-rusça sözlük.2013.

LEŞINI SERMEK

Турецко-русский словарь

уби́ть, спусти́ть шку́ру (угрожать)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LEŞINI ÇIKARMAK

Турецко-русский словарь

си́льно изби́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIBERALIZM

Турецко-русский словарь

либерали́зм; либера́льностьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIBERALLEŞMEK

Турецко-русский словарь

станови́ться либера́льнымTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIBERALLIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğiлибера́льность, либерали́змTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIBIDO

Турецко-русский словарь

психол.полово́й инсти́нкт, сексуа́льностьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIBRE

Турецко-русский словарь

фунт (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LIBYALI

Турецко-русский словарь

1) ливи́ец 2) жи́тель Ли́вии Türkçe-rusça sözlük.2013.

LIDER

Турецко-русский словарь

ли́дер (м)* * *1) ли́дер parti lideri — ли́дер па́ртии, парти́йнай ли́дер2) спорт. ли́дер, веду́щийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIFLEMEK

Турецко-русский словарь

-iнатира́ть (тело) моча́лкойTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIFLI

Турецко-русский словарь

биол.волокни́стыйTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIKIDASYON

Турецко-русский словарь

ликвида́цияTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIKIDITE

Турецко-русский словарь

эк.ликви́дностьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIKIRDAMAK

Турецко-русский словарь

ли́ться с шу́мом / с клокота́ниемTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIKÖR

Турецко-русский словарь

ликёр (м)* * *ликёрTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIMONATACI

Турецко-русский словарь

продаве́ц прохлади́тельных напи́тковTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIMONLUK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğu1) лимо́нная ро́ща; лимо́нная оранжере́я 2) соковыжима́лка Türkçe-rusça sözlük.2013.

LIMONÎ HAVA

Турецко-русский словарь

неусто́йчивая пого́даTürkçe-rusça sözlük.2013.

LINOLYUM

Турецко-русский словарь

лино́леум (м)* * *лино́леумTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIPARIT

Турецко-русский словарь

горн.липари́тTürkçe-rusça sözlük.2013.

LIPIT

Турецко-русский словарь

озвонч. -di; хим. липи́д, липо́ид, липи́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

LISAN

Турецко-русский словарь

1) анат. язы́к2) язы́к, речь lisana almak — говори́ть о чёмlisana gelmek — заговори́ть о чёмTürkçe-rusça sözlük.2013.

LISANSLI

Турецко-русский словарь

име́ющий лице́нзию; лицензи́рованныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

LISELI

Турецко-русский словарь

лицеи́ст, уча́щийся лице́яTürkçe-rusça sözlük.2013.

LISTELEMEK

Турецко-русский словарь

перечисля́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LITOGRAFI

Турецко-русский словарь

= litografyaTürkçe-rusça sözlük.2013.

LITOGRAFYACI

Турецко-русский словарь

лито́графTürkçe-rusça sözlük.2013.

LITVANYA\ ILE\ ILGILI

Турецко-русский словарь

лито́вскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LITVANYALI

Турецко-русский словарь

1) лито́вец 2) жи́тель Литвы́ Türkçe-rusça sözlük.2013.

LIYAKATLI

Турецко-русский словарь

1) досто́йный 2) спосо́бный, уме́лый Türkçe-rusça sözlük.2013.

LODOSLAMAK

Турецко-русский словарь

1) дуть - о ю́жном ве́тре 2) тепле́ть (о погоде) Türkçe-rusça sözlük.2013.

LOGISTIK

Турецко-русский словарь

логи́стикаTürkçe-rusça sözlük.2013.

LOJIK

Турецко-русский словарь

1.ло́гика2.логи́ческийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LOKAL

Турецко-русский словарь

1. -liлока́льный, ме́стныйlokal anestezi — ме́стная анастези́я2. -li1) клуб; дом, помеще́ние siyasal kuruşların lokalleri — помеще́ния обще́ственных организа́ций

LOKMACI

Турецко-русский словарь

де́лающий и продаю́щий сла́дкие пирожки́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LOKMASINI SAYMAK

Турецко-русский словарь

следи́ть / наблюда́ть за столо́м кто ско́лько съелTürkçe-rusça sözlük.2013.

LOTÁRYA

Турецко-русский словарь

лотере́яTürkçe-rusça sözlük.2013.

LOĞUSALIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğı1) ро́ды 2) семидне́вный или сорокадне́вный пери́од по́сле ро́дов Türkçe-rusça sözlük.2013.

LOŞLAŞTIRMAK

Турецко-русский словарь

-i понуд. от loşlaşmakTürkçe-rusça sözlük.2013.

LOŞLUK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğuсу́мерки, су́мрак, полутьма́; мракTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂBORANT

Турецко-русский словарь

лабора́нтTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂCIVERT

Турецко-русский словарь

озвонч. -diтёмно-си́ний цветTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂF EBESI

Турецко-русский словарь

см. lâfcı Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂF OLA BERI GELE!

Турецко-русский словарь

[э́то] к де́лу не отно́сится!Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂFA YEKÛN ÇEK!

Турецко-русский словарь

закругля́йся!, конча́й база́р!Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂFAZAN

Турецко-русский словарь

болту́н, говору́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂFCI

Турецко-русский словарь

1) болту́н, говору́н 2) красноба́й 3) спле́тник Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂFI MI OLUR?

Турецко-русский словарь

о чём речь?, каки́е мо́гут быть разгово́ры?Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂFINI BALLA KESTIM

Турецко-русский словарь

= lâfınızı balla kestim разреши́те / позво́льте [мне] (форма вежливого извинения, когда прерывают говорящего)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂFLAMAK

Турецко-русский словарь

разгова́ривать, бесе́доватьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂFZEN

Турецко-русский словарь

на слова́х; слове́сноTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂGAR

Турецко-русский словарь

худо́й, то́щийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂHANA

Турецко-русский словарь

капу́стаlâhana dolması — голубцы́lâhana turşusu — ква́шеная капу́стаTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂHIKA

Турецко-русский словарь

добавле́ние; приложе́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂHIT

Турецко-русский словарь

выпад. -hdiгробни́ца, саркофа́гTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂHURO

Турецко-русский словарь

лаго́рская шальTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂHUT

Турецко-русский словарь

1.эмпире́и; рай; небеса́2.свяще́нныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂHZA

Турецко-русский словарь

миг, мгнове́ниеlâhzada — в оди́н миг, мгнове́нноTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂIKLEŞTIRMEK

Турецко-русский словарь

-iсекуляризи́роватьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂIKLIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğiлаици́зм, движе́ние за све́тский хара́ктер (образования и т. п.)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂKAPLI

Турецко-русский словарь

име́ющий про́звище; с про́звищемTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂKAYDO

Турецко-русский словарь

безразли́чие, равноду́шиеTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂKE

Турецко-русский словарь

лакиро́ванныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂKIRDI

Турецко-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) слова́, разгово́р lâkırdı ağzından dökülmek — цеди́ть слова́ сквозь зу́быlâkırdısı az — молчали́выйlâkırdıyı

LÂKIRDICI

Турецко-русский словарь

1) говору́н, болту́н 2) спле́тник Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂKLÂK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğı1) щёлканье а́иста (клювом) 2) перен. пустосло́вие, болтовня́lâklâk etmek — болта́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂKLÂKA

Турецко-русский словарь

пустосло́вие, болтовня́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂKLÂKIYAT

Турецко-русский словарь

пусты́е разгово́рыTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂLE

Турецко-русский словарь

тюльпа́н (м)* * *тюльпа́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂM

Турецко-русский словарь

лям (название арабской буквы)••- lâmı cimi yok- lâm elif çevirmek- lâm elif çizmekTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂM ELIF ÇEVIRMEK

Турецко-русский словарь

= lâm elif çizmek соверши́ть небольшу́ю прогу́лку, прогуля́тьсяTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂM ELIF ÇIZMEK

Турецко-русский словарь

= lâm elif çevirmekTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂMA

Турецко-русский словарь

ла́ма (ж)* * *ла́ма (монах у буддистов-ламаистов)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂMBA

Турецко-русский словарь

ла́мпа (ж)* * *ла́мпа; ла́мпочка; свети́льникlâmbayı açmak — уси́лить ого́нь ла́мпы (подкрутить фитиль)cep lâmbası — карма́нный фона́рьel lâmbası — переносно́й ф

LÂMBA KARPUZU

Турецко-русский словарь

плафо́н, стекля́нный абажу́р для ла́мпыTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂMBALI

Турецко-русский словарь

1) име́ющий ла́мпу, с ла́мпой üç lâmbalı avize — лю́стра в три ла́мпы2) рабо́тающий на ла́мпах Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂMBALIK

Турецко-русский словарь

1. озвонч. -ğıме́сто для ла́мпы2. озвонч. -ğıпредназна́ченный для ла́мпыbir lâmbalık gaz yapı — кероси́н на одну́ ла́мпуTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂME

Турецко-русский словарь

вы́шитый серебро́м / зо́лотом; покры́тый золоты́ми / сере́бряными украше́ниямиTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂMEKAN

Турецко-русский словарь

1) не име́ющий ме́ста, без ме́ста 2) бездо́мный; безро́дный Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂMEL

Турецко-русский словарь

покро́вное стекло́ (микроскопа)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂNETLEMEK

Турецко-русский словарь

-iпроклина́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂNETLENMEK

Турецко-русский словарь

страд. от lânetlemek Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂNGIRT

Турецко-русский словарь

насто́льный футбо́лTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂNGUST

Турецко-русский словарь

зоол.лангу́стTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂNSE

Турецко-русский словарь

вы́деленный (из общего числа кого-чего-л.)lânse etmek — а) вводи́ть (в моду, в обращение и т. п.); б) де́лать кого-л. изве́стнымTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂP LÂP

Турецко-русский словарь

ляп-ляп (звук, издаваемый собакой, кошкой при лакании)köpek sütü lâp lâp içiverdi — соба́ка бы́стро вы́лакала молоко́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂPA

Турецко-русский словарь

ка́ша (ж)* * *1) размазня́, жи́дкая ка́ша 2) припа́рка; пла́стырь lâpa kaymak — де́лать припа́рки; прикла́дывать пла́стырьhardal lâpası — горчи́чник••- lâpa gibi

LÂRPADAK

Турецко-русский словарь

вдруг, внеза́пно, ре́зкоlârpadak yakaladı — он хлоп и пойма́лTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂTIN

Турецко-русский словарь

1. ист.лати́нeski Lâtinler — дре́вние лати́ны2.лати́нскийTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂTIN DILLERI

Турецко-русский словарь

рома́нские языки́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂTINCE

Турецко-русский словарь

лати́нский* * *1.лати́нский язы́к2.по-латы́ни, на лати́нском языке́Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂVDANOM

Турецко-русский словарь

фарм.насто́йка о́пияTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÂVTA

Турецко-русский словарь

1) акуше́рка 2) акуше́рские щипцы́ Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÂZ

Турецко-русский словарь

лазTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÓDA

Турецко-русский словарь

бурт; ку́ча, гру́даTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÓNCA

Турецко-русский словарь

уст.реме́сленный цех, корпора́цияTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÓRTA

Турецко-русский словарь

1) сапо́жная коло́дка 2) разме́р сапо́жной коло́дки baş lórta — большо́й разме́рorta lórta — сре́дний разме́рTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÖKOSIT

Турецко-русский словарь

физиол.лейкоци́тTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÖKÜN

Турецко-русский словарь

см. lök IITürkçe-rusça sözlük.2013.

LÖPÜR

Турецко-русский словарь

подр. - о чавканьиTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜK

Турецко-русский словарь

уст.клей для грунто́вкиTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜKS KOLTUK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğuлу́чшие места́ (в театре, кино и т. п.)Türkçe-rusça sözlük.2013.

LÜMBAGO

Турецко-русский словарь

мед.люмба́го, простре́лTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜPTEN

Турецко-русский словарь

аргобеспла́тно, без де́нег; за́простоmalüm ya bize lüpten bilet verirler — я́сно же, нам биле́ты беспла́тно даду́тTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜPÇÜ

Турецко-русский словарь

арголюби́тель дармовщи́нкиTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜTERCI

Турецко-русский словарь

лютера́нинTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜTFEN

Турецко-русский словарь

(ударение: lǘtfen)пожа́луйста* * *1.бу́дьте любе́зны!, бу́дьте добры́!; сде́лайте / окажи́те ми́лость!2.порицаниеbir ay sonra lütfen cevap verdi — че́рез ме́сяц

LÜZUMLU

Турецко-русский словарь

ну́жный, необходи́мыйlüzumlu lüzumsuz yere — когда́ ну́жно и не ну́жноTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜZUMSUZ

Турецко-русский словарь

нену́жный, бесполе́зныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

LÜZUMSUZLUK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğuнену́жность, нена́добностьTürkçe-rusça sözlük.2013.

ADINI LEKELEMEK

Турецко-русский словарь

= adını kirletmekTürkçe-rusça sözlük.2013.

AKCIĞER LOPÇUĞU

Турецко-русский словарь

анат.лёгочная до́лькаTürkçe-rusça sözlük.2013.

ALEV LÂMBASI

Турецко-русский словарь

пая́льная ла́мпаTürkçe-rusça sözlük.2013.

ALLAH LÂYIĞINI VERSIN

Турецко-русский словарь

а) пусть Алла́х рассу́дитб) накажи́ его, Алла́х, тж. шутл.Türkçe-rusça sözlük.2013.

ALTIN LEĞENE KAN KUSMAK

Турецко-русский словарь

име́я бога́тство, быть больны́м / несча́стнымTürkçe-rusça sözlük.2013.

AÇIK LIMAN

Турецко-русский словарь

мор.по́рто-фра́нко; во́льная га́ваньTürkçe-rusça sözlük.2013.

AÇIKLAR LIVASI

Турецко-русский словарь

безрабо́тныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

AĞZI LÂF YAPIYOR

Турецко-русский словарь

= ağzı lâkırdı yapıyor у него́ язы́к хорошо́ подве́шенTürkçe-rusça sözlük.2013.

AĞZI LÂKIRDI YAPIYOR

Турецко-русский словарь

= ağzı lâf yapıyorTürkçe-rusça sözlük.2013.

AĞZINDAN LOKMASINI ALMAK

Турецко-русский словарь

отня́ть / отобра́ть у друго́гоTürkçe-rusça sözlük.2013.

AĞZINDAN LÂF ALMAK

Турецко-русский словарь

вы́ведать, вы́пытатьTürkçe-rusça sözlük.2013.

BILIMSEL\ LITERATÜR

Турецко-русский словарь

нау́чная литерату́раTürkçe-rusça sözlük.2013.

BOŞALTMA LIMANI

Турецко-русский словарь

порт вы́грузкиTürkçe-rusça sözlük.2013.

BU DA LÂF MI?

Турецко-русский словарь

что за вопро́с?, спра́шиваешь!, ещё бы!Türkçe-rusça sözlük.2013.

BU IŞTE BIR MILYAR LIRA IÇERI GIRDIM

Турецко-русский словарь

в э́том де́ле я понёс убы́ток в оди́н миллиа́рд лир; б) попа́сть в тюрьму́Türkçe-rusça sözlük.2013.

BUNA BEŞ YÜZ LIRAYI HELÂL ETTIM

Турецко-русский словарь

я не пожале́л [отда́ть] пятьсо́т лир за э́тоTürkçe-rusça sözlük.2013.

BÖYLE BIR GÜZEL PALTOYA ÜÇ YÜZ LIRA HELÂL OLSUN

Турецко-русский словарь

за тако́е краси́вое пальто́ не жаль и трёх со́тен лирTürkçe-rusça sözlük.2013.

DEMIR LEBLEBI

Турецко-русский словарь

твёрдый оре́шекTürkçe-rusça sözlük.2013.

DIŞ LASTIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ği; авто ши́на, покры́шкаTürkçe-rusça sözlük.2013.

DIŞ\ LASTIĞI

Турецко-русский словарь

покры́шка (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

DURUP DURURKEN TUTUP ORTAYA ÖYLE BIR LÂF ATTI KI ...

Турецко-русский словарь

ни с того́, ни с сего́ взял да так ля́пнул при всех, что ...Türkçe-rusça sözlük.2013.

DUVAR LEVHASI

Турецко-русский словарь

доска́ (для объявлений и т. п.), прикреплённая к стене́Türkçe-rusça sözlük.2013.

DÜTTÜRÜ LEYLA

Турецко-русский словарь

легкомы́сленно оде́тая же́нщинаTürkçe-rusça sözlük.2013.

FIYAT\ LISTESI

Турецко-русский словарь

прейскура́нт (м)Türkçe-rusça sözlük.2013.

FRENK LAHANASI

Турецко-русский словарь

бот.брюссе́льская капу́стаTürkçe-rusça sözlük.2013.

GAZ LÂMBASI

Турецко-русский словарь

кероси́новая ла́мпаTürkçe-rusça sözlük.2013.

GEMI LEŞI

Турецко-русский словарь

о́стов затону́вшего корабля́Türkçe-rusça sözlük.2013.

HAVA LIMANI

Турецко-русский словарь

аэропо́ртTürkçe-rusça sözlük.2013.

IKI LÂFI GETIREMEMEK

Турецко-русский словарь

= iki sözü bir araya getirememek не уме́ть и двух слов связа́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

IKI SIFIR LÂF ETMEK

Турецко-русский словарь

= iki sıfır lâf konuşmak переки́нуться па́рой словTürkçe-rusça sözlük.2013.

IKI SIFIR LÂF KONUŞMAK

Турецко-русский словарь

= iki sıfır lâf etmekTürkçe-rusça sözlük.2013.

IKI ÇIFT LÂF ETMEK

Турецко-русский словарь

= iki çift söz etmek сказа́ть па́ру словTürkçe-rusça sözlük.2013.

ILERI GERI LÂFLAR ETMEK

Турецко-русский словарь

= ileri geri konuşmak etmekTürkçe-rusça sözlük.2013.

IRI LÂF

Турецко-русский словарь

преувеличе́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

IÇ LÂSTIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğiка́мера (шины)Türkçe-rusça sözlük.2013.

IÇ\ LASTIĞI

Турецко-русский словарь

ка́мера (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

KARA LISTE

Турецко-русский словарь

чёрный спи́сокTürkçe-rusça sözlük.2013.

KAYA LIFI

Турецко-русский словарь

асбе́стTürkçe-rusça sözlük.2013.

KIBAR LOKMASI

Турецко-русский словарь

аристократи́чность, изы́сканностьTürkçe-rusça sözlük.2013.

KONTAK LENS

Турецко-русский словарь

конта́ктные ли́нзыTürkçe-rusça sözlük.2013.

KREDI LIMITI

Турецко-русский словарь

лими́т, преде́льная но́рма креди́таTürkçe-rusça sözlük.2013.

"БАНК БРЮССЕЛЬ-ЛАМБЕР" (BANQUE DE BRUXELLES - LAMBERT)

Энциклопедический словарь естествознания

"БАНК БРЮССЕЛЬ-ЛАМБЕР" (Banque de Bruxelles - Lambert) , коммерческий банк Бельгии. Основан в 1975 в результате слияния Банка Брюсселя (1935) и Банка Ламбер (194

"ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ГИРОЦЕНТРАЛЕ" (WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE)

Энциклопедический словарь естествознания

"ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ГИРОЦЕНТРАЛЕ" (Westdeutsche Landesbank Girozentrale) , центральный банк федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Основан в 1969

"ДЖУСТИЦИЯ Э ЛИБЕРТА" ("GIUSTIZIA E LIBERTA" - "СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВОБОДА")

Энциклопедический словарь естествознания

"ДЖУСТИЦИЯ Э ЛИБЕРТА" ("Giustizia e liberta" - "Справедливость и свобода") , антифашистское движение, возникшее в среде итальянской эмиграции во Франции в 1929.

"ДЭФ ЛЕППАРД" (DEF LEPPARD)

Энциклопедический словарь естествознания

"ДЭФ ЛЕППАРД" (Def Leppard) , английская рок-группа, образована в 1977. Состав: Стив Кларк (гитара), Рик Сэвидж (бас), Пит Уиллис (гитара), Рик Аллен (ударные),

"ИНТЕРНАЦИОНАЛ" (ФРАНЦ . L‘INTERNATIONALE

Энциклопедический словарь естествознания

"ИНТЕРНАЦИОНАЛ" (франц . L‘Internationale, от лат. inter - между и natio - народ), пролетарский гимн, партийный гимн российской социал-демократии (с 1906), КПСС

"ИНТЕРНЭШОНАЛ ПАБЛИШИНГ КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД" (INTERNATIONAL PUBLISHING CORPORATION LTD)

Энциклопедический словарь естествознания

"ИНТЕРНЭШОНАЛ ПАБЛИШИНГ КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД" (International Publishing Corporation Ltd) , один из крупнейших газетно-журнальных концернов в Великобритании. Основ

"КРЕДИ ЛИОННЕ" (CREDIT LYONNAIS)

Энциклопедический словарь естествознания

"КРЕДИ ЛИОННЕ" (Credit Lyonnais) , коммерческий депозитный банк Франции. Основан в 1863. Ок. 2700 отделений в стране, отделения, дочерние банки, участия и предст

...ЛОГИЯ (ОТ ГРЕЧ. LOGOS - СЛОВО

Энциклопедический словарь естествознания

...ЛОГИЯ (от греч. logos - слово, учение), часть сложных слов, означающая: наука, знание, учение, напр., геология, филология.

АВТОЛИЗ (ОТ АВТО ... И ГРЕЧ. LYSIS - РАЗЛОЖЕНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

АВТОЛИЗ (от авто ... и греч. lysis - разложение, распад), саморастворение тканей и клеток под действием их собственных гидролитических ферментов. Происходит в ор

АГАЛЬМАТОЛИТ (ОТ ГРЕЧ . AGALMA - УКРАШЕНИЕ И LITHOS - КАМЕНЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

АГАЛЬМАТОЛИТ (от греч . agalma - украшение и lithos - камень), 1) скрытокристаллический агрегат пирофиллита или талька. 2) Горная порода, состоящая из микрочеш

АДЕНЕ ЛЕ РУА (ADENET LE ROY) (ОК . 1240 - ОК. 1300)

Энциклопедический словарь естествознания

АДЕНЕ ЛЕ РУА (Adenet le Roy) (ок . 1240 - ок. 1300), французский поэт. Последний из великих труверов, автор стихотворных романов "Берта Большеногая" и др.

АЙЯ ДЕ ЛА ТОРРЕ (HAYA DE LA TORRE) ВИКТОР РАУЛЬ (1895-1979)

Энциклопедический словарь естествознания

АЙЯ ДЕ ЛА ТОРРЕ (Haya de la Torre) Виктор Рауль (1895-1979) , один из организаторов (1924) и лидер национал-реформистской Перуанской народной партии (до 1945 Аме

АКВАЛАНГ (ОТ ЛАТ . AQUA - ВОДА И АНГЛ. LUNG - ЛЕГКОЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

АКВАЛАНГ (от лат . aqua - вода и англ. lung - легкое), автономный ранцевый аппарат для дыхания человека под водой, состоящий из баллонов со сжатым воздухом и дых

АККА ЛАРЕНТИЯ (ЛАТ . ACCA LARENTIA)

Энциклопедический словарь естествознания

АККА ЛАРЕНТИЯ (лат . Acca Larentia), в римской мифологии почитавшаяся как божество жена пастуха Фаустула, кормилица Ромула и Рема. Ей был посвящен праздник ларен

АЛАЛИЯ (ОТ А - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ . LALIA - РЕЧЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

АЛАЛИЯ (от а - отрицательная приставка и греч . lalia - речь), отсутствие или ограничение речи у детей из-за недоразвития или поражения речевых зон больших полуш

АЛАН ЛИЛЛЬСКИЙ (ALAIN DE LILLE

Энциклопедический словарь естествознания

АЛАН ЛИЛЛЬСКИЙ (Alain de Lille , латинизированная форма Alanus ab Insulis) (ум. 1203), французский философ-схоласт, богослов и поэт, монах-цистерцианец. Автор "П

АЛГОЛ (ОТ АНГЛ . ALGORITHMIC - АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ И LANGUAGE - ЯЗЫК)

Энциклопедический словарь естествознания

АЛГОЛ (от англ . algorithmic - алгоритмический и language - язык), название ряда языков программирования, применяемых при составлении программ для решения научно

АЛЕЙКИЯ (ОТ A - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ . LEUKOS - БЕЛЫЙ)

Энциклопедический словарь естествознания

АЛЕЙКИЯ (от a - отрицательная приставка и греч . leukos - белый), то же, что агранулоцитоз.

АЛЕКСИЯ (ОТ А - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ . LEXIS - СЛОВО

Энциклопедический словарь естествознания

АЛЕКСИЯ (от а - отрицательная приставка и греч . lexis - слово, речь), утрата способности читать или понимать прочитанное вследствие поражения височно-теменно-за

АЛЛЯЦИЙ ЛЕВ (ГРЕЧ . ALLATIOS LEON

Энциклопедический словарь естествознания

АЛЛЯЦИЙ Лев (греч . Allatios Leon, лат. Allacci Leone) (1586-1669), латинский писатель, родом грек. В обширной переписке и богословских сочинениях подчеркивал со

АЛМЕЙДА-ГАРРЕТ (ALMEIDA GARRETT) ЖУАН БАПТИШТА ДА СИЛВА ЛЕЙТАН (DA SILVA LEITAO) (1799-1854)

Энциклопедический словарь естествознания

АЛМЕЙДА-ГАРРЕТ (Almeida Garrett) Жуан Баптишта да Силва Лейтан (da Silva Leitao) (1799-1854) , португальский писатель. Представитель романтизма. Патриотическая п

АЛОГИЗМ (ОТ A - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА И ГРЕЧ . LOGISMOS - РАЗУМ)

Энциклопедический словарь естествознания

АЛОГИЗМ (от a - отрицательная приставка и греч . logismos - разум), 1) отрицание логического мышления как средства достижения истины; ррационализм, мистицизм, ф

АЛЬБА-ЛОНГА (ALBA LONGA)

Энциклопедический словарь естествознания

АЛЬБА-ЛОНГА (Alba Longa) , древний город к юго-востоку от Рима. По преданию, основан ок. 1152 до н. э. В нач. 1-го тыс. центр Латинского союза; в 7 в. до н. э. р

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (ANDORRA LA VELLA)

Энциклопедический словарь естествознания

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (Andorra la Vella) , столица Андорры. 20,4 тыс. жителей (1990). Производство табачных изделий, различных сувениров. Основана в нач. 9 в. Церковь

АРБОЛИТ (ОТ ЛАТ . ARBOR - ДЕРЕВО И ГРЕЧ. LITHOS - КАМЕНЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

АРБОЛИТ (от лат . arbor - дерево и греч. lithos - камень), разновидность легкого бетона. Изготовляется из смеси органических заполнителей (дробленых отходов дере

АРГИЛЛИТ (ОТ ГРЕЧ . ARGILLOS - ГЛИНА И LITHOS - КАМЕНЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

АРГИЛЛИТ (от греч . argillos - глина и lithos - камень), осадочная горная порода, образовавшаяся в результате уплотнения, обезвоживания и цементации глин; от пос

АРКОС (ALL RUSSIAN COOPERATIVE SOCIETY LIMITED

Энциклопедический словарь естествознания

АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited , с 1922 - Arcos Ltd), акционерное торговое общество. Учреждено в 1920 в Лондоне советской кооперативной делегацие

АРМИЯ ЛЮДОВА (ПОЛЬСК . ARMIA LUDOWA - НАРОДНАЯ АРМИЯ)

Энциклопедический словарь естествознания

АРМИЯ ЛЮДОВА (польск . Armia Ludowa - Народная армия), основана 1 января 1944 в результате реорганизации Гвардии Людовой, действовала под руководством Крайовой Р

АССОШИЭЙТЕД НЬЮСПЕЙПЕРС ЛИМИТЕД (ASSOCIATE NEWSPAPER LTD .)

Энциклопедический словарь естествознания

АССОШИЭЙТЕД НЬЮСПЕЙПЕРС ЛИМИТЕД (Associate Newspaper Ltd .), английская газетно-издательская компания. Основана в 1905. Издает газету "Дейли мейл" и др.

АСТРОЛЯБИЯ (ОТ АСТРО ... И ГРЕЧ. LABE - СХВАТЫВАНИЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

АСТРОЛЯБИЯ (от астро ... и греч. labe - схватывание),..1) угломерный прибор, служивший до 18 в. для определения широт и долгот в астрономии, а также горизонтальн

БАД-ЛИБЕНШТАЙН (BAD LIEBENSTEIN)

Энциклопедический словарь естествознания

БАД-ЛИБЕНШТАЙН (Bad Liebenstein) , бальнеоклиматический курорт в Германии, к югу от Эйзенаха.

БАНЯ-ЛУКА (BANJA LUKA)

Энциклопедический словарь естествознания

БАНЯ-ЛУКА (Banja Luka) , город в Боснии и Герцеговине. 195 тыс. жителей (1991). Машиностроение, деревообрабатывающая, химическая, кожевенно-обувная, табачная про

БАТОЛИТ (ОТ ГРЕЧ . BATHOS - ГЛУБИНА И LITHOS - КАМЕНЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

БАТОЛИТ (от греч . bathos - глубина и lithos - камень), крупный массив (св. 200 км2) гранитоидных горных пород, залегающий среди осадочных толщ складчатых област

БЕЛЛЕТРИСТИКА (ОТ ФРАНЦ . BELLES LETTRES - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Энциклопедический словарь естествознания

БЕЛЛЕТРИСТИКА (от франц . belles lettres - художественная литература), 1) художественная проза...2) В 20 в. также массовая литературная продукция бытописательско

БЕЛЬТ МАЛЫЙ (ДАТ . LILLE BAELT)

Энциклопедический словарь естествознания

БЕЛЬТ МАЛЫЙ (дат . Lille Baelt), один из проливов, соединяющих Балтийское м. с прол. Каттегат. Ок. 130 км, наименьшая ширина 0,5 км, глубина от 10-15 м на севере

БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ (ОТ БИ ... И ЛАТ. LATERALIS - БОКОВОЙ)

Энциклопедический словарь естествознания

БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ (от би ... и лат. lateralis - боковой), двусторонний, двубокий, относящийся к обеим (двум) сторонам, частям чего-либо. Напр., билатеральный договор

БИЛИНГВИЗМ (ОТ БИ ... И ЛАТ. LINGUA - ЯЗЫК) (ДВУЯЗЫЧИЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

БИЛИНГВИЗМ (от би ... и лат. lingua - язык) (двуязычие), владение двумя языками.

БОЛЬШОЕ МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО (GREA BEA LAKE)

Энциклопедический словарь естествознания

БОЛЬШОЕ МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО (Grea Bea Lake) , озеро на северо-западе Канады. 30,2 тыс. км2, глубина до 137 м. Сток по р. Б. Медвежья. Судоходство. Рыболовство. Порты:

БОЛЬШОЕ НЕВОЛЬНИЧЬЕ ОЗЕРО (GREAT SLAVER LAKE)

Энциклопедический словарь естествознания

БОЛЬШОЕ НЕВОЛЬНИЧЬЕ ОЗЕРО (Great Slaver Lake) , озеро на северо-западе Канады. 28,6 тыс. км2, глубина до 150 м. Впадают рр. Невольничья, Хей, вытекает р. Макензи

БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО (GREAT SALT LAKE)

Энциклопедический словарь естествознания

БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО (Great Salt Lake) , бессточное соленое озеро на западе США. В зависимости от количества атмосферных осадков площадь и соленость меняются: о

БРУКХЕЙВЕНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY) УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК США

Энциклопедический словарь естествознания

БРУКХЕЙВЕНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Brookhaven National Laboratory) Управления энергетических исследований и разработок США , основана в 1947 (о. Лонг-Айлен

ВАГНЕРА ЗАКОН (NATIONAL LABOR RELATIONS ACT)

Энциклопедический словарь естествознания

ВАГНЕРА ЗАКОН (National Labor Relations Act) , в США закон (1935) о регулировании трудовых отношений. Внесен сенатором Р. Вагнером. Провозгласил право рабочих на

ВАЛЛЕН-ДЕЛАМОТ (VALLIN DE LA MOTHE) ЖАН БАТИСТ МИШЕЛЬ (1729-1800)

Энциклопедический словарь естествознания

ВАЛЛЕН-ДЕЛАМОТ (Vallin de la Mothe) Жан Батист Мишель (1729-1800) , французский архитектор. Работал в России в 1759-75. Постройки в Санкт-Петербурге: Гостиный дв

ВАЛЬДЕС ЛЕАЛЬ (VALDES LEAL) ХУАН ДЕ (1622-90)

Энциклопедический словарь естествознания

ВАЛЬДЕС ЛЕАЛЬ (Valdes Leal) Хуан де (1622-90) , испанский живописец. Представитель позднего барокко. Экзальтированные религиозные картины, проповедующие бренност

ВАНУА-ЛЕВУ (VANUA LEVU)

Энциклопедический словарь естествознания

ВАНУА-ЛЕВУ (Vanua Levu) , вулканический остров в Тихом ок., в группе островов Фиджи. 5,5 тыс. км2. Население св. 40 тыс. человек. Высота до 1031 м. Потухшие вулк

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ (ЛАТ . LEGES BARBARORUM - ЗАКОНЫ ВАРВАРОВ)

Энциклопедический словарь естествознания

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ (лат . Leges barbarorum - законы варваров), записи обычного права германских племен, составленные между 5 и 9 вв. Известны Вестготская, Бургунд

ВАРГАС ЛЬОСА (VARGAS LLOSA) МАРИО (Р . 1936)

Энциклопедический словарь естествознания

ВАРГАС ЛЬОСА (Vargas Llosa) Марио (р . 1936), перуанский писатель. Романы "Город и псы" (1963), "Зеленый дом" (1966), "Капитан Панталеон и рота добрых услуг" (19

ВАТЕРЛИНИЯ (ОТ НИДЕРЛ . WATER - ВОДА И LIJN - ЛИНИЯ)

Энциклопедический словарь естествознания

ВАТЕРЛИНИЯ (от нидерл . water - вода и lijn - линия), линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна. Грузовая ватерлиния, отмечаем

ВЕКОВЫЕ ИГРЫ (ЛАТ . LUDI SAECULARES)

Энциклопедический словарь естествознания

ВЕКОВЫЕ ИГРЫ (лат . Ludi saeculares), в Др. Риме празднества ритуального очищения города, происходившие раз в сто лет. Посвящались подземным богам Диту и Прозерп

ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА (GREAT LAKES)

Энциклопедический словарь естествознания

ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА (Great Lakes) , система озер (Верхнее озеро, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио) в США и Канаде. 245,2 тыс. км2, объем воды 22,7 тыс. км3 - крупнейшее с

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА (ФРАНЦ . LETTRE DE CREANCE)

Энциклопедический словарь естествознания

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА (франц . lettre de creance), документ, удостоверяющий назначение лица дипломатическим представителем в другой стране; вручается при вступлени

ВЕСЫ (ЛАТ . LIBRA)

Энциклопедический словарь естествознания

ВЕСЫ (лат . Libra), зодиакальное созвездие.

ВИДАЛЬ ДЕ ЛА БЛАШ (VIDAL DE LA BLACHE) ПОЛЬ (1845-1918)

Энциклопедический словарь естествознания

ВИДАЛЬ ДЕ ЛА БЛАШ (Vidal de la Blache) Поль (1845-1918) , французский географ, основатель французской научной школы "географии человека". Книга "Принципы географ

ВИКЕНТИЙ ЛЕРИНСКИЙ (VINCENTIUS LIRINENSIS) (УМ . ОК. 450)

Энциклопедический словарь естествознания

ВИКЕНТИЙ ЛЕРИНСКИЙ (Vincentius Lirinensis) (ум . ок. 450), христианский церковный писатель, монах на острове Лерин. В сочинении "Первое предостережение, или трак

ВИКТОРИИ ЗЕМЛЯ (VICTORIA LAND)

Энциклопедический словарь естествознания

ВИКТОРИИ ЗЕМЛЯ (Victoria Land) , часть территории Вост. Антарктиды, между 142 ° и 170 °в. д. Западная часть - горная (до 4023 м), восточная - ледниковое плато (д

ВИЛЬГЕЛЬМА II ЗЕМЛЯ (WILHELM II LAND)

Энциклопедический словарь естествознания

ВИЛЬГЕЛЬМА II ЗЕМЛЯ (Wilhelm II Land) , часть территории Вост. Антарктиды, между 88 ° и 92 °в. д.; омывается морем Дейвиса. Мощность льда до 2000 м. Открыта в 19

ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАН (VILLIERS DE L‘ISLE-ADAM) ФИЛИПП ОГЮСТ МАТИАС (1838-89)

Энциклопедический словарь естествознания

ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАН (Villiers de l‘Isle-Adam) Филипп Огюст Матиас (1838-89) , французский писатель. Антибуржуазные настроения (драмы "Моргана", 1866; "Бунт", 1870

ВИТИ-ЛЕВУ (VITI LEVU)

Энциклопедический словарь естествознания

ВИТИ-ЛЕВУ (Viti Levu) , остров в Тихом ок., самый крупный в группе островов Фиджи. 10,5 тыс. км2. Высота до 1322 м. Главный город и порт - Сува.

ГАЗЛИФТ (ОТ ГАЗ И АНГЛ . LIFT - ПОДНИМАТЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

ГАЗЛИФТ (от газ и англ . lift - поднимать), устройство для подъема жидкости - вертикальная труба, частично опущенная в жидкость. При подаче в нижний конец газа (

ГАРСИЯ ЛОРКА (GARCIA LORCA)

Энциклопедический словарь естествознания

ГАРСИЯ ЛОРКА (Garcia Lorca) , Федерико (1898-1936), испанский поэт. В лирике - реконструкция в поэтическом пространстве 20 в., фольклорно-мифологические мироощущ

ГВАРДИЯ ЛЮДОВА (GWARDIA LUDOWA)

Энциклопедический словарь естествознания

ГВАРДИЯ ЛЮДОВА (Gwardia Ludowa) , в 1942-43 военная организация Польской рабочей партии в оккупированной фашистской Германией Польше. 1 января 1944 реорганизован

ГЕВАРА (ГЕВАРА ДЕ ЛА СЕРНА) (GUEVARA DE LA SERNA) ЭРНЕСТО (ЧЕ) (1928-67)

Энциклопедический словарь естествознания

ГЕВАРА (Гевара де ла Серна) (Guevara de la Serna) Эрнесто (Че) (1928-67) , латиноамериканский революционер. Родился в Аргентине. В 1959-61 президент Национальног

ГЕНРИХ ЛЕВ (HEINRICH DER LOWE) (1129-1195)

Энциклопедический словарь естествознания

ГЕНРИХ ЛЕВ (Heinrich der Lowe) (1129-1195) , герцог Саксонии в 1142-80 и Баварии в 1156-80. Захватил земли западнославянских племен бодричей. Конфликт с императо

ГЕРХАРТ ЛЕЙДЕНСКИЙ (ФОН ЛЕЙДЕН; ЛЕЙЕН) (GERHAERT VON LEYEN) НИКОЛАУС (РАБОТАЛ 1462/66-73/78)

Энциклопедический словарь естествознания

ГЕРХАРТ ЛЕЙДЕНСКИЙ (фон Лейден; Лейен) (Gerhaert von Leyen) Николаус (работал 1462/66-73/78) , немецкий (или, возможно, нидерландский) скульптор. Близок старой г

ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (ОТ ГЕТЕРО ... И ГРЕЧ. LYSIS - РАЗЛОЖЕНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от гетеро ... и греч. lysis - разложение, распад), химические реакции, протекающие без разделения электронной пары (обозначена двумя то

ГИДРОЛОКАЦИЯ (ОТ ГИДРО ... И ЛАТ. LOCATIO - РАЗМЕЩЕНИЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

ГИДРОЛОКАЦИЯ (от гидро ... и лат. locatio - размещение), определение местонахождения и скорости движения подводных объектов при помощи звуковых сигналов, излучае

ГЛОССОЛАЛИЯ (ОТ ГРЕЧ . GLOSSA - ЯЗЫК И LALIA - БОЛТОВНЯ

Энциклопедический словарь естествознания

ГЛОССОЛАЛИЯ (от греч . glossa - язык и lalia - болтовня, пустословие), особый вид расстройства речи: произнесение бессмысленных сочетаний звуков, сохраняющих нек

ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА (GOMEZ DE LA CERNA) РАМОН (1888-1963)

Энциклопедический словарь естествознания

ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА (Gomez de la Cerna) Рамон (1888-1963) , испанский прозаик. Мастер меткой метафоры и острого афоризма (они скрещиваются в изобретенном им жанре

ГОМОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (ОТ ГОМО ... И ГРЕЧ. LYSIS - РАЗЛОЖЕНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

ГОМОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от гомо ... и греч. lysis - разложение, распад), химические реакции, протекающие с разрывом электронной пары (обозначенной двумя точками)

ДАЛАТ (DA LAT)

Энциклопедический словарь естествознания

ДАЛАТ (Da Lat) , город на юго-востоке Вьетнама, административный центр. пров. Ламдонг. Св. 105 тыс. жителей. Центр района производства кофе, чая, каучука. Горнок

ДЕ ЛЕОН (DE LEON) ДАНИЕЛЬ (1852-1914)

Энциклопедический словарь естествознания

ДЕ ЛЕОН (De Leon) Даниель (1852-1914) , руководитель и идеолог Социалистической рабочей партии США (основана в 1876). Один из создателей организации "Индустриаль

ДЕ-ЛОНГ (DE LONG) ДЖОРДЖ УОШИНГТОН (1844-81)

Энциклопедический словарь естествознания

ДЕ-ЛОНГ (De Long) Джордж Уошингтон (1844-81) , американский полярный исследователь. С 1879 руководил экспедицией на яхте "Жаннетта" к Сев. полюсу. После гибели с

ДЕЛАГАРДИ (DE LA GARDIE) ЯКОБ (1583-1652)

Энциклопедический словарь естествознания

ДЕЛАГАРДИ (De la Gardie) Якоб (1583-1652) , граф, шведский маршал (1620). Возглавлял шведскую интервенцию 17 в.

ДИАЗ (ДИАС ДЕ ЛА ПЕНЬЯ) (DIAZ DE LA PENA) НАРСИС ВИРЖИЛЬ (1808-76)

Энциклопедический словарь естествознания

ДИАЗ (Диас де ла Пенья) (Diaz de la Pena) Нарсис Виржиль (1808-76) , французский живописец. Представитель барбизонской школы. Романтичные, подчас драматичные, эн

ДИЛЕММА (ОТ ДИ ... И ГРЕЧ. LEMMA - ПОСЫЛКА)

Энциклопедический словарь естествознания

ДИЛЕММА (от ди ... и греч. lemma - посылка), 1) в логике - вывод из двух условных и одного двучленного разделительного суждения, в котором оба члена - либо посыл

ДИСЛАЛИЯ (ОТ ДИС ... И ГРЕЧ. LALIA - РЕЧЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

ДИСЛАЛИЯ (от дис ... и греч. lalia - речь), то же, что косноязычие.

ДИСЛОКАЛЬНЫЙ БРАК (ДИСЛОКАЛЬНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) (ОТ ДИС ... И ЛАТ. LOCALIS - МЕСТНЫЙ)

Энциклопедический словарь естествознания

ДИСЛОКАЛЬНЫЙ БРАК (дислокальное поселение) (от дис ... и лат. localis - местный), обычай раздельного проживания супругов, каждого в своей родственной группе; по-

ДЮ ТАМПЛЬ (DU TEMPLE) ЖАН МАРИ ФЕЛИКС ДЕ ЛА КРУА (DE LA CROIX) (1823-90)

Энциклопедический словарь естествознания

ДЮ ТАМПЛЬ (Du Temple) Жан Мари Феликс де Ла Круа (de La Croix) (1823-90) , французский морской офицер, автор одного из первых проектов самолета. В 1857 запатенто

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦЕРН; ФРАНЦ . CONSEIL EUROPEEN POUR LA RECHERCHE NUCL-EAIRE - CERN)

Энциклопедический словарь естествознания

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦЕРН; франц . Conseil Europeen pour la Recherche Nucl-eaire - CERN), научно-исследовательское учреждение 12 европейских г

ЖАН ЛЕ МЭР ДЕ БЕЛЬЖ (JEAN LE MAIRE DE BELGE) (1473 - ОК . 1525)

Энциклопедический словарь естествознания

ЖАН ЛЕ МЭР ДЕ БЕЛЬЖ (Jean Le Maire de Belge) (1473 - ок . 1525), французский поэт, историк и филолог. Член школы "великих риторов" (литературная школа кон. 15 -

ЗООЛАТРИЯ (ОТ ЗОО ... И ГРЕЧ. LATREIA - СЛУЖЕНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

ЗООЛАТРИЯ (от зоо ... и греч. latreia - служение, культ), совокупность обрядов и верований, связанных с религиозным почитанием животных.

ИЗОЛЮКСЫ (ОТ ИЗО ... И ЛАТ. LUX - СВЕТ)

Энциклопедический словарь естествознания

ИЗОЛЮКСЫ (от изо ... и лат. lux - свет), изолинии равной освещенности, выраженной в люксах.

ИНТЕРЛИНГВА (ОТ ЛАТ . INTER - МЕЖДУ И LINGUA - ЯЗЫК)

Энциклопедический словарь естествознания

ИНТЕРЛИНГВА (от лат . inter - между и lingua - язык), 1) международный вспомогательный язык, предложенный итальянским математиком Дж. Пеано в 1908...2) Междунаро

ИНТЕРЛЮДИЯ (ОТ ЛАТ . INTER - МЕЖДУ И LUDUS - ИГРА)

Энциклопедический словарь естествознания

ИНТЕРЛЮДИЯ (от лат . inter - между и ludus - игра),..1) в театре - то же, что интермедия...2) В музыке - небольшая пьеса или связующее построение, исполняемые ме

ИОАНН II ДОБРЫЙ (JEAN II LE BON) (1319-1364)

Энциклопедический словарь естествознания

ИОАНН II Добрый (Jean II le Bon) (1319-1364) , французский король с 1350; из династии Валуа. В ходе Столетней войны 1337-1453 был пленен в битве при Пуатье (1356

ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ (JOHN LACKLAND) (1167-1216)

Энциклопедический словарь естествознания

ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ (John Lackland) (1167-1216) , английский король с 1199; из династии Плантагенетов. В 1202-04 потерял значительную часть английских владений во

ИОАНН ЛЕЙДЕНСКИЙ (ЯН БОКЕЛЗОН) (JAN VAN LEIDEN

Энциклопедический словарь естествознания

ИОАНН ЛЕЙДЕНСКИЙ (Ян Бокелзон) (Jan van Leiden , Jan Beukelszoon) (ок. 1509-36), нидерландский анабаптист, вождь Мюнстерской коммуны (1534-35). Казнен.

ИСТ-ЛОНДОН (EAST LONDON)

Энциклопедический словарь естествознания

ИСТ-ЛОНДОН (East London) , город, торговый центр на юго-востоке Южно-Африканской Республики, порт на Индийском ок. 85 тыс. жителей (1985). Текстильная, химическа

КАЛЬДЕРОН ДЕ ЛА БАРКА (CALDERON DE LA BARCA) ПЕДРО (1600-81)

Энциклопедический словарь естествознания

КАЛЬДЕРОН ДЕ ЛА БАРКА (Calderon de la Barca) Педро (1600-81) , испанский драматург. Комедии интриги "С любовью не шутят" (1627 ?), "Дама-неведимка" (1629). В дра

КАОЛАНЬ (СAO LANH))

Энциклопедический словарь естествознания

КАОЛАНЬ (Сao Lanh)) , город на юге Вьетнама, к юго-западу от г. Хошимин, в дельте р. Меконг. Административный центр провинции Донгтхап. Пищевая промышленность. Ц

КАРИБСКИЕ АНДЫ (CORDILLERA DE LOS ANDES CARIBES)

Энциклопедический словарь естествознания

КАРИБСКИЕ АНДЫ (Cordillera de los Andes Caribes) , горы в Венесуэле, вдоль берега Карибского м. Длина ок. 800 км. Состоят из Береговой Кордильеры (высота до 2765

КАРЛ СМЕЛЫЙ (CHARLES LE TEMERAIRE) (1433-77)

Энциклопедический словарь естествознания

КАРЛ СМЕЛЫЙ (Charles le Temeraire) (1433-77) , герцог Бургундии с 1467. Возглавил коалицию знати ("Лига общественного блага"), поднявшую мятеж против французског

КАСАТЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ К КРИВОЙ L В ТОЧКЕ M

Энциклопедический словарь естествознания

КАСАТЕЛЬНАЯ прямая к кривой L в точке M , предельное положение (на рисунке MT), к которому стремится секущая ММ? при приближении точки М? к точке М.

КОЛЛИНЕАРНЫЕ ВЕКТОРЫ (ОТ ЛАТ . CON (CUM) - ВМЕСТЕ И LINEA - ЛИНИЯ)

Энциклопедический словарь естествознания

КОЛЛИНЕАРНЫЕ ВЕКТОРЫ (от лат . con (cum) - вместе и linea - линия), векторы, лежащие на одной прямой или на параллельных прямых.

КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН (CORNEILLE DE LYON) (ОК . 1505 - ОК. 1574)

Энциклопедический словарь естествознания

КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН (Corneille de Lyon) (ок . 1505 - ок. 1574), французский живописец. Представитель Возрождения. Тонкие, одухотворенные портреты, выполненные в почт

КОРОЛЕВЫ МОД ЗЕМЛЯ (QUEEN MAUD LAND)

Энциклопедический словарь естествознания

КОРОЛЕВЫ МОД ЗЕМЛЯ (Queen Maud Land) , часть территории Вост. Антарктиды между 20 °з. д. и 45 °в. д., омываемая морями Лазарева, Рисер-Ларсена и Космонавтов. Бол

КОРОЛЕВЫ МЭРИ ЗЕМЛЯ (QUEEN MARY LAND)

Энциклопедический словарь естествознания

КОРОЛЕВЫ МЭРИ ЗЕМЛЯ (Queen Mary Land) , часть территории Вост. Антарктиды между 92 °03‘ и 100 °04‘ в. д., омываемая морями Дейвиса и Моусона. Названа по имени ан

КОТСА ЗЕМЛЯ (COATS LAND)

Энциклопедический словарь естествознания

КОТСА ЗЕМЛЯ (Coats Land) , часть территории Западной Антарктиды, между 20 и 37 °з. д. Толщина ледникового покрова до 1000 м. Английская научная станция "Халли" (

КРОМЛЕХ (ОТ БРЕТОН . CROM - КРУГ И LECH - КАМЕНЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

КРОМЛЕХ (от бретон . crom - круг и lech - камень), мегалитическое сооружение эпохи неолита и бронзового века в виде круговой ограды из огромных камней в Сев. Фра

ЛА-ЛАГУНА (LA LAGUNA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛА-ЛАГУНА (La Laguna) , город в Испании, находится на о. Тенерифе (Канарские о-ва). 109 тыс. жителей (1991). Близ Ла-Лагуна - международный аэропорт. Пищевкусов

ЛАБИАЛИЗАЦИЯ (ОТ СРЕДНЕВЕКОВОЙ . ЛАТ. LABIALIS - ГУБНОЙ) (ОГУБЛЕНИЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАБИАЛИЗАЦИЯ (от средневековой . лат. labialis - губной) (огубление), произнесение звуков речи с округлением вытянутых вперед губ.

ЛАВА (ИТАЛ . LAVA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАВА (итал . lava), раскаленная жидкая или очень вязкая, преимущественно силикатная масса, изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов. При застыв

ЛАВИС (ФРАНЦ . LAVIS)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАВИС (франц . lavis), вид углубленной гравюры, в которой изображение наносится на медную доску кистью, смоченной кислотой; вытравленные углубления заполняются к

ЛАВРА (ГРЕЧ . LAURA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАВРА (греч . laura), название крупнейших мужских православных монастырей, подчиненных непосредственно патриарху, в 1721-1917 - Синоду: Киево-Печерская (с 1598,

ЛАГ (ОТ АНГЛ . LAG - ЗАПАЗДЫВАНИЕ) (ВРЕМЕННОЙ ЛАГ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАГ (от англ . lag - запаздывание) (временной лаг), показатель, отражающий отставание или опережение во времени одного явления по сравнению с другими (напр., в э

ЛАГ (ОТ НИДЕРЛ . LOG)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАГ (от нидерл . log), 1) прибор для определения скорости судна и пройденного им расстояния. Различают механические (вертушка с лопастями, буксируемая на тросе)

ЛАГОФТАЛЬМ (ОТ ГРЕЧ . LAGOS - ЗАЯЦ И OPHTHALMOS - ГЛАЗ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАГОФТАЛЬМ (от греч . lagos - заяц и ophthalmos - глаз), неполное закрытие глаза (веки не смыкаются, нередко возникает воспаление роговицы) при параличе лицевого

ЛАГУНА (ИТАЛ . LAGUNA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАГУНА (итал . laguna), 1) неглубокий естественный водоем, соединяющийся с морем узким проливом или отделенный от него баром. 2) Участок моря между коралловыми р

ЛАДАН (ОТ ГРЕЧ . LADANON)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАДАН (от греч . ladanon), ароматическая смола, выделяемая некоторыми растениями семейства ладанниковых (ладанник) и бурзеровых. Получают ладан подсечкой коры гл

ЛАЗАРЕТ (ФРАНЦ . LAZARET)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАЗАРЕТ (франц . lazaret), учреждение при воинской части для стационарного лечения больных.

ЛАЗЕР (ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР) (АББРЕВИАТУРА СЛОВ АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЫ: LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION - УСИЛЕНИЕ СВЕТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫНУЖДЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАЗЕР (оптический квантовый генератор) (аббревиатура слов английской фразы: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - усиление света в результате

ЛАЙНЕР (АНГЛ . LINER

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАЙНЕР (англ . liner, от line - линия), название крупных быстроходных судов (обычно пассажирских), совершающих регулярные рейсы. Воздушный лайнер - скоростной мн

ЛАККОЛИТ (ОТ ГРЕЧ . L-AKKOS - ЯМА И ...ЛИТ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАККОЛИТ (от греч . l-akkos - яма и ...лит), 1) караваеобразный интрузив, кровля которого имеет выпуклую форму типа свода, а подошва приблизительно горизонтальна

ЛАКЛО (ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО) (CHODERLOS DE LACLOS) ПЬЕР (1741-1803)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАКЛО (Шодерло де Лакло) (Choderlos de Laclos) Пьер (1741-1803) , французский писатель. Психологический роман в письмах "Опасные связи" (1782) рисует картину раз

ЛАКМУС (ОТ НИДЕР . LAKMOES)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАКМУС (от нидер . lakmoes), красящее вещество, добываемое из некоторых лишайников. Водный раствор применяют как индикатор при кислотно-основном титровании (в ки

ЛАКОНИЗМ (ОТ ГРЕЧ . LAKONISMOS)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАКОНИЗМ (от греч . lakonismos), краткость и четкость в выражении мысли. Согласно преданию, этим качеством отличались жители древней Лаконики - спартанцы.

ЛАКРИМАТОРЫ (ОТ ЛАТ . LACRIMA - СЛЕЗА)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАКРИМАТОРЫ (от лат . lacrima - слеза), группа отравляющих веществ (напр., орто-хлорбензальмалонодинитрил, хлорацетофенон), раздражающих слизистые оболочки глаз

ЛАКТАЦИЯ (ОТ ЛАТ . LACTO - КОРМЛЮ МОЛОКОМ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАКТАЦИЯ (от лат . lacto - кормлю молоком), образование молока в молочных железах и периодическое выведение его. Свойственна самкам млекопитающих животных и женщ

ЛАКУНЫ (ОТ ЛАТ . LACUNA - УГЛУБЛЕНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАКУНЫ (от лат . lacuna - углубление, впадина), 1) у животных и человека - пространства между органами, не имеющие собственной стенки; заполнены гемолимфой или л

ЛАМПАСЫ (НЕМ . LAMPASSEN)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАМПАСЫ (нем . Lampassen), полосы из цветного сукна, нашитые вдоль боковых швов брюк, приняты в ряде армий. В Советских Вооруженных Силах и в Вооруженных Силах Р

ЛАНДВЕР (НЕМ . LANDWEHR)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАНДВЕР (нем . Landwehr), категория военнообязанных запаса 2-й очереди и создаваемые из них при мобилизации второочередные воинские формирования в Пруссии, Герма

ЛАНДГРАФ (НЕМ . LANDGRAF)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАНДГРАФ (нем . Landgraf), в средневековой Германии глава княжества (ландграфства).

ЛАНДТАГ (НЕМ . LANDTAG

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАНДТАГ (нем . Landtag, от Land - земля, страна, Tag - собрание), 1) в средние века органы сословного представительства в германских государствах. 2) Местные орг

ЛАНДШАФТ (НЕМ . LANDSCHAFT)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАНДШАФТ (нем . Landschaft), в искусстве - изображение какой-либо местности; то же, что пейзаж.

ЛАНОЛИН (ОТ ЛАТ . LANA - ШЕРСТЬ И OLEUM - МАСЛО)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАНОЛИН (от лат . lana - шерсть и oleum - масло), животный воск; вязкая белая или светло-желтая масса (tпл 35-37 °С). Получают очисткой шерстяного воска, который

ЛАНЦЕТ (НЕМ . LANZETTE

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАНЦЕТ (нем . Lanzette, от лат. lancea - копье), хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием; в современной медицине заменен скальпелем.

ЛАПАРОСКОПИЯ (ОТ ГРЕЧ . LAPARA - ПАХ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАПАРОСКОПИЯ (от греч . lapara - пах, чрево и ...скопия), врачебный метод осмотра брюшной полости и ее органов с помощью эндоскопа, вводимого через прокол в брюш

ЛАПИДАРНОСТЬ (ОТ ЛАТ . LAPIDARIUS - КАМЕНОТЕС

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАПИДАРНОСТЬ (от лат . lapidarius - каменотес, резчик по камню), краткость, сжатость, выразительность слога, стиля. Эти качества были присущи надписям на древнер

ЛАРИНГО ... (ОТ ГРЕЧ. LARYNX.

Энциклопедический словарь естествознания

ЛАРИНГО ... (от греч. larynx., род. п. laryngos - гортань), часть сложных слов, означающая: относящийся к гортани, напр. ларингоскопия.

ЛЕВ (ЛАТ . LEO)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛЕВ (лат . Leo), зодиакальное созвездие с яркой звездой Регул.

ЛИБЕР (ЛАТ . LIBER)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБЕР (лат . Liber), в римской мифологии древний бог плодородия; отождествлялся с греческим богом виноделия Дионисом. Триада богов Либер, Либера и Церера почитал

ЛИБЕРАЛ (ОТ ЛАТ . LIBERALIS - КАСАЮЩИЙСЯ СВОБОДЫ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБЕРАЛ (от лат . liberalis - касающийся свободы, свободный), 1) в первоначальном значении - свободомыслящий, вольнодумец; иногда человек, склонный к излишней сн

ЛИБЕРТИНЫ (ОТ ЛАТ . LIBERTINUS - ВОЛЬНООТПУЩЕННИК)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБЕРТИНЫ (от лат . libertinus - вольноотпущенник), в Др. Греции и Др. Риме отпущенные на свободу или выкупившиеся рабы.

ЛИБЕРУМ ВЕТО (ЛАТ . LIBERUM VETO

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБЕРУМ ВЕТО (лат . liberum veto, от liberum - свободное и veto - запрещаю), право любого члена сейма Речи Посполитой своим протестом ликвидировать постановление

ЛИБИДО (ЛАТ . LIBIDO - ВЛЕЧЕНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБИДО (лат . libido - влечение, желание, стремление), в сексологии половое влечение. Одно из основных понятий психоанализа З. Фрейда, означающее преимущественно

ЛИБИТИНА (ЛАТ . LIBITINA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБИТИНА (лат . Libitina), в римской мифологии богиня похорон; в ее святилище хранились списки умерших, находились похоронные принадлежности.

ЛИБРАЦИЯ ЛУНЫ (ОТ ЛАТ . LIBRATIO - КАЧАНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБРАЦИЯ ЛУНЫ (от лат . libratio - качание, колебание), наблюдаемые периодические маятникообразные колебания Луны относительно ее центра масс. В результате Луна

ЛИБРИФОРМ (ОТ ЛАТ . LIBER - ЛУБ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИБРИФОРМ (от лат . liber - луб, лыко и forma - форма), сильно вытянутые, заостренные на концах толстостенные клетки древесины, обеспечивающие ее прочность и тве

ЛИВИЙ ТИТ (TITUS LIVIUS) (59 ДО Н . Э. - 17 Н. Э.)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИВИЙ Тит (Titus Livius) (59 до н . э. - 17 н. э.), римский историк, автор "Римской истории от основания города" (142 кн.: сохранилось 35 - о событиях периода до

ЛИВОНИЯ (ЛАТ . LIVONIA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИВОНИЯ (лат . Livonia), 1) область расселения ливов в низовьях рр. Даугава и Гауя в 12 - нач. 13 вв. 2) Вся территория современных Латвии и Эстонии со 2-й четв.

ЛИВР (ФРАНЦ . LIVRE

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИВР (франц . livre, от лат. libra - римский фунт), 1) денежная единица Франции до введения в 1799 франка. Ливр обращался также в других странах, в т. ч. в Велик

ЛИГА (ФРАНЦ . LIGUE

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИГА (франц . ligue, от лат. ligo - связываю), союз, объединение (лиц, организаций, государств).

ЛИГАНДЫ (ОТ ЛАТ . LIGO - СВЯЗЫВАЮ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИГАНДЫ (от лат . ligo - связываю), в комплексных соединениях молекулы или ионы, связанные с центральным атомом (комплексообразователем), напр. в соединении [Co(

ЛИГАТУРА (ПОЗДНЕЛАТ . LIGATURA - СВЯЗЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИГАТУРА (позднелат . ligatura - связь), 1) буква или знак фонетической транскрипции, образованный из соединения элементов двух букв или транскрипционных знаков.

ЛИГНИТ (ОТ ЛАТ . LIGNUM - ДЕРЕВО

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИГНИТ (от лат . lignum - дерево, древесина), горючее полезное ископаемое, слабообугленная древесина в пластах бурого угля, сохранившая строение тканей; в США и

ЛИГУРИЙСКОЕ МОРЕ (MARE LIGURE)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИГУРИЙСКОЕ МОРЕ (Mare Ligure) , часть Средиземного м. между о-вами Корсика, Эльба и берегами Франции, Монако и Италии. Площадь 15 тыс. км2, глубина до 2546 м. П

ЛИДЕР (ОТ АНГЛ . LEADER - ВЕДУЩИЙ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИДЕР (от англ . leader - ведущий, руководитель), 1) глава, руководитель политической партии, общественной организации и др.; лицо, пользующееся большим авторите

ЛИЗГОЛЬД (АНГЛ . LEASEHOLD)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИЗГОЛЬД (англ . leasehold), форма земельной аренды в средневековой Англии. Крупный лизгольд развился в фермерскую аренду, мелкий (крестьянский) - стал одним из

ЛИЗИС (ОТ ГРЕЧ . LYSIS - РАЗЛОЖЕНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИЗИС (от греч . lysis - разложение, распад), постепенное разрешение болезни: медленное понижение высокой температуры тела и угасание других симптомов. Ср. Кризи

ЛИКВИДНОСТЬ (ОТ ЛАТ . LIQUIDUS - ЖИДКИЙ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИКВИДНОСТЬ (от лат . liquidus - жидкий, текучий), мобильность активов предприятий, фирм или банков, обеспечивающая своевременную оплату их обязательств.

ЛИКВОР (ЛАТ . LIQUOR)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИКВОР (лат . liquor), то же, что спинномозговая жидкость.

ЛИКЕР (ФРАНЦ . LIQUEUR)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИКЕР (франц . liqueur), крепкий, сладкий спиртной напиток (до 45 объемных процентов спирта) из спиртованных фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с д

ЛИМНОЛОГИЯ (ОТ ГРЕЧ . LIMNE - ОЗЕРО И ...ЛОГИЯ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИМНОЛОГИЯ (от греч . limne - озеро и ...логия), то же, что озероведение.

ЛИМФА (ОТ ЛАТ . LYMPHA - ЧИСТАЯ ВОДА

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИМФА (от лат . lympha - чистая вода, влага), бесцветная жидкость, образующаяся из плазмы крови путем ее фильтрации в межтканевые пространства и оттуда в лимфати

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ (ОТ ЛАТ . LINGUA - ЯЗЫК И ГРЕЧ. PHONE - ЗВУК

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ (от лат . lingua - язык и греч. phone - звук, речь), специальная аудитория со звукотехнической и проекционной аппаратурой, способствующей овл

ЛИНГВИСТИКА (ОТ ЛАТ . LINGUA - ЯЗЫК)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНГВИСТИКА (от лат . lingua - язык), то же, что языкознание.

ЛИНЕАМЕНТЫ (ОТ ЛАТ . LINEAMENTUM - ЛИНИЯ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНЕАМЕНТЫ (от лат . lineamentum - линия, контур), линейные и дугообразные элементы рельефа планетарного масштаба, связанные с глубинными разломами.

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ (ОТ ЛАТ . LINEARIS - ЛИНЕЙНЫЙ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ (от лат . linearis - линейный), один из наиболее распространенных методов анализа нелинейных систем (или зависимостей), при котором они рассматриваю

ЛИНЗА (НЕМ . LINSE

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНЗА (нем . Linse, от лат. lens - чечевица), в оптике - прозрачное тело, ограниченное выпуклыми или вогнутыми поверхностями (одна из поверхностей может быть пло

ЛИНИЯ (ОТ ЛАТ . LINEA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНИЯ (от лат . linea), общая часть двух смежных областей поверхности. Движущаяся точка описывает при своем движении некоторую линию. В аналитической геометрии н

ЛИНКРУСТ (ОТ ЛАТ . LINUM - ЛЕН

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНКРУСТ (от лат . linum - лен, полотно и crusta - кора, облицовка), рулонный отделочный материал - бумага или ткань, покрытая тонким слоем (0,5-1 мм) пластмассы

ЛИНОЛЕУМ (ОТ ЛАТ . LINUM - ЛЕН

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНОЛЕУМ (от лат . linum - лен, полотно и oleum - масло), полимерный рулонный материал для покрытия полов. Различают линолеум безосновный (одно- и многослойный),

ЛИНОТИП (ОТ ЛАТ . LINEA - ЛИНИЯ И ГРЕЧ. TYPOS - ОТПЕЧАТОК)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНОТИП (от лат . linea - линия и греч. typos - отпечаток), наборная строкоотливная машина, изготовляющая набор в виде монолитных металлических строк с рельефной

ЛИНТ (АНГЛ . LINT) (ХЛОПКОВЫЙ ПУХ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНТ (англ . lint) (хлопковый пух), короткое (до 15 мм) волокно, получаемое после отделения длинных волокон.

ЛИНЬ (НИДЕРЛ . LIJN)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИНЬ (нидерл . lijn), судовой трос из высококачественной пеньки (длина окружности сечения менее 25 мм) для оснастки, такелажных работ и т. д.

ЛИОНЕЗ (ФРАНЦ . LYONNAISE

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИОНЕЗ (франц . lyonnaise, от названия. г. Лион), хлопчатобумажная плотная ткань с резко выраженными рубчиками на лицевой поверхности. Из лионеза шьют мужские со

ЛИОНСКИЙ ЗАЛИВ (GOLFE DU LION) СРЕДИЗЕМНОГО М .

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИОНСКИЙ ЗАЛИВ (Golfe du Lion) Средиземного м ., у южных берегов Франции. Длина 93 км, ширина у входа 245 км, глубина св. 1000 м. В Лионский зал. впадает р. Рона

ЛИОФИЛЬНОСТЬ И ЛИОФОБНОСТЬ (ОТ ГРЕЧ . LYO - РАСТВОРЯЮ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИОФИЛЬНОСТЬ И ЛИОФОБНОСТЬ (от греч . lyo - растворяю, phileo - люблю и phobos - страх), понятия, качественно характеризующие взаимодействие поверхности твердого

ЛИПИДЫ (ОТ ГРЕЧ . LIPOS - ЖИР)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИПИДЫ (от греч . lipos - жир), обширная группа природных органических соединений, включающая жиры и жироподобные вещества. Молекулы простых липидов состоят из с

ЛИПОМА (ОТ ГРЕЧ . LIPOS - ЖИР И ...ОМА)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИПОМА (от греч . lipos - жир и ...ома), то же, что жировик.

ЛИРА (ИТАЛ . LIRA ОТ ЛАТ. LIBRA - ФУНТ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИРА (итал . lira от лат. libra - фунт), 1) денежная единица Италии, Ватикана. 2) Денежная единица Турции, равная 100 курушам (пиастрам).

ЛИРА (ЛАТ . LYRA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИРА (лат . Lyra), созвездие Северного полушария с яркой звездой Вега.

ЛИРИКА (ОТ ГРЕЧ . LYRIKOS - ПРОИЗНОСИМЫЙ ПОД ЗВУКИ ЛИРЫ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИРИКА (от греч . lyrikos - произносимый под звуки лиры), род литературный (наряду с эпосом, драмой), предмет отображения которого - содержание внутренней жизни,

ЛИСТИНГ (ОТ АНГЛ . LIST - СПИСОК)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИСТИНГ (от англ . list - список), выведенный из ЭВМ и напечатанный на бумаге текст (чаще всего программы с комментариями программиста); то же, что распечатка.

ЛИТЕРАТУРА [ЛАТ . LIT(T)ERATURA

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИТЕРАТУРА [лат . lit(t)eratura, букв. - написанное], произведения письменности, имеющие общественное значение (напр., художественная литература, научная литерат

ЛИТИЙ (ЛАТ . LITHIUM)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИТИЙ (лат . Lithium), Li, химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 3, атомная масса 6,941, относится к щелочным металлам. Название от гр

ЛИТИЯ (ОТ ГРЕЧ . LITE - ПРОСЬБА

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИТИЯ (от греч . lite - просьба, моление), 1) обряд в христианстве, отпевание умершего при выносе тела из дома, в ходе погребальной процессии и на могиле. 2) Кра

ЛИТО ... (ОТ ГРЕЧ. LITHOS - КАМЕНЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИТО ... (от греч. lithos - камень), часть сложных слов, означающая: относящийся к камню, к горн. породам (напр., литогенез, литография).

ЛИФЛЯНДИЯ (НЕМ . LIVLAND)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИФЛЯНДИЯ (нем . Livland), 1) немецкое название Ливонии в 13-16 вв. 2) Официальное название территорий Сев. Латвии и Юж. Эстонии в 17 - нач. 20 вв. (латыш. Видзе

ЛИФТ (ОТ АНГЛ . LIFT - ПОДНИМАТЬ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИФТ (от англ . lift - поднимать), стационарный подъемник обычно циклического действия с вертикальным движением кабины или платформы по жестким направляющим, уст

ЛИЦЕНЗИЯ (ОТ ЛАТ . LICENTIA - СВОБОДА

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИЦЕНЗИЯ (от лат . licentia - свобода, право), разрешение: 1) экспортная или импортная лицензия, выдается компетентным государственным органом на осуществление в

ЛИЦЕНЦИАТ (СР .-ВЕК. ЛАТ. LICENTIATUS - ДОПУЩЕННЫЙ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛИЦЕНЦИАТ (ср .-век. лат. licentiatus - допущенный), 1) в средневековых университетах преподаватель, получивший право читать лекции, но еще не защитивший докторс

ЛОГАЭДЫ (ОТ ГРЕЧ . LOGAOIDIKOS - ПРОЗАИЧЕСКИ-СТИХОТВОРНЫЙ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОГАЭДЫ (от греч . logaoidikos - прозаически-стихотворный), стихотворные размеры, образуемые сочетанием неодинаковых стоп (напр., дактилей и хореев), последовате

ЛОГОГРАФЫ (ОТ ГРЕЧ . LOGOS - СЛОВО

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОГОГРАФЫ (от греч . logos - слово, сочинение и ...граф), 1) первые представители исторической прозы в древнегреческой литературе (6-5 вв. до н. э.); записывали

ЛОГОМЕТР (ОТ ГРЕЧ . LOGOS - СЛОВО

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОГОМЕТР (от греч . logos - слово, здесь - отношение и ...метр), механизм для измерения отношения 2 электрических величин (обычно токов в обмотках его подвижной

ЛОГОС (ГРЕЧ . LOGOS)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОГОС (греч . logos), одно из основных понятий древнегреческой философии; одновременно "слово" ("предложение", "высказывание", "речь") и "смысл" ("понятие", "суж

ЛОГОТИП (АНГЛ . LOGOTYPE ОТ ГРЕЧ. LOGOS - СЛОВО И TYPOS - ОТПЕЧАТОК)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОГОТИП (англ . logotype от греч. logos - слово и typos - отпечаток), 1) типографская литера с наиболее употребительными словами и слогами для набора. 2) Специал

ЛОЖА (ФРАНЦ . LOGE)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОЖА (франц . loge), группа мест в зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделенная перегородками или барьерами.

ЛОЗУНГ (НЕМ . LOZUNG)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОЗУНГ (нем . Lozung), 1) призыв, выражающий в краткой форме руководящую идею, задачу, требование. 2) До 20 в. условное секретное слово, употреблявшееся при стор

ЛОКОМОЦИИ (ОТ ЛАТ . LOCUS - МЕСТО И MOTIO - ДВИЖЕНИЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОКОМОЦИИ (от лат . locus - место и motio - движение), движения животных и человека, обеспечивающие активное перемещение в пространстве; важнейшее приспособление

ЛОКСОДРОМИЯ (ЛОКСОДРОМА) (ОТ ГРЕЧ . LOXOS - КОСОЙ И DROMOS - БЕГ

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОКСОДРОМИЯ (локсодрома) (от греч . loxos - косой и dromos - бег, путь), линия на сфере (или какой-либо другой поверхности вращения), пересекающая все меридианы

ЛОКУС (ЛАТ . LOCUS)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОКУС (лат . locus), место локализации определенного гена на генетической карте хромосомы.

ЛОПАТКА (ЛИЗЕНА) (НЕМ . LISENE)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОПАТКА (лизена) (нем . Lisene), в архитектуре плоский вертикальный выступ на стене здания.

ЛОПОЛИТ (ОТ ГРЕЧ . LOPAS - МИСКА И ...ЛИТ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОПОЛИТ (от греч . lopas - миска и ...лит), крупный, полого залегающий линзовидный интрузив, вогнутый в центральной части наподобие блюдца.

ЛОРДОЗ (ОТ ГРЕЧ . LORDOS - ВЫГНУТЫЙ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОРДОЗ (от греч . lordos - выгнутый), врожденное или приобретенное искривление позвоночника выпуклостью кпереди, часто в сочетании с другими искривлениями.

ЛОТ (ОТ НЕМ . LOT ИЛИ НИДЕРЛ. LOOD)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОТ (от нем . Lot или нидерл. lood), прибор для измерения глубины воды с судна. Различают лоты ручные (линь с грузом), механические (трос с прибором, регистрирую

ЛОТЕРЕЯ (ИТАЛ . LOTTERIA)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОТЕРЕЯ (итал . lotteria), форма привлечения средств населения путем продажи лотерейных билетов, при которой часть собранных средств разыгрывается в виде денежны

ЛОУРЕНСИЙ (ЛАТ . LAWRENCIUM)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОУРЕНСИЙ (лат . Lawrencium), Lr, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 103, атомная масса 260, 1054, относится к актиноидам. Радиоа

ЛОЦМАН (НИДЕРЛ . LOODSMAN)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОЦМАН (нидерл . loodsman), специалист по проводке судов, знающий местные условия плавания.

ЛОЯЛИСТЫ (АНГЛ . LOYALISTS) (ТОРИ-КОЛОНИСТЫ)

Энциклопедический словарь естествознания

ЛОЯЛИСТЫ (англ . loyalists) (тори-колонисты), сторонники метрополии во время Войны за независимость в Сев. Америке 1775-83.

Время запроса ( 3.208429665 сек)
T: 3.211907161 M: 1 D: 0