Найдено 50+ «P»

PEKLIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ği1) твёрдость; пло́тность; про́чность 2) мед. запо́рpeklik çekmek — страда́ть запо́рамиTürkçe-rusça sözlük.2013.

PELTEKLEŞMEK

Турецко-русский словарь

запина́ться, с трудо́м говори́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEMBE

Турецко-русский словарь

ро́зовый* * *ро́зовый [цвет]••- pembe görmekTürkçe-rusça sözlük.2013.

PENISILIN

Турецко-русский словарь

пеницилли́н (м)* * *пеницилли́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

PENÇELETMEK

Турецко-русский словарь

-i понуд. от pençelemekTürkçe-rusça sözlük.2013.

PENÇELI

Турецко-русский словарь

1) име́ющий ла́пы / ко́гти 2) с подби́тыми подмётками 3) перен. си́льный4) перен. зади́ристыйTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERAKENDE

Турецко-русский словарь

ро́зничный* * *1) ком. ро́зничный, [продаю́щийся] в ро́зницуperakende fiat — ро́зничная цена́perakende satış / ticaret — ро́зничная торго́вля2) разбро́санный, ра

PERDE

Турецко-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});за́навес (м)занаве́ска (ж)што́ра (ж)* * *1) за́навес, занаве́ска perde çekmek — занаве́сить, заве́сить; опусти́

PERDESI YIRTIK

Турецко-русский словарь

бессты́дный, бессо́вестныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERENDE

Турецко-русский словарь

са́льто (с)* * *са́льтоperende atmak — сде́лать са́льто••- perende atamamakTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERENDE ATAMAMAK

Турецко-русский словарь

не суме́ть перехитри́ть / обману́ть кого; не смочь конкури́ровать с кем / затми́ть когоTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERHIZ

Турецко-русский словарь

1) дие́та ölçülü perhiz — разу́мная дие́таsıkı perhiz — стро́гая дие́таperhiz etmek / yapmak — соблюда́ть дие́ту2) рел. пост, воздержа́ние (у христиан) perhizi b

PERITON

Турецко-русский словарь

анат.брюши́наTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERIŞAN

Турецко-русский словарь

1) разбро́санный; растрёпанный; в беспоря́дке perişan saçlar — растрёпанные во́лосыoda perişan — в ко́мнате беспоря́док2) несча́стный, жа́лкий perişan etmek — а)

PERIŞANLIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğı1) разбро́санность, растрёпанность, беспоря́док 2) огорче́ние, расстро́йство perişanlık vermek — приводи́ть в беспоря́док, создава́ть беспоря́докTürk

PERKI

Турецко-русский словарь

оку́нь (м)* * *зоол.о́куньTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERS

Турецко-русский словарь

Пе́рсия (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

PERVA

Турецко-русский словарь

страх, боя́знь; ро́бостьpervası olmamak — не боя́ться, не робе́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERVANE

Турецко-русский словарь

пропе́ллер (м)* * *1) ночна́я ба́бочка, мотылёк 2) пропе́ллер; винт (парохода, самолёта); кры́лья ветряно́й ме́льницы pervane kanadı — ло́пасть (винта, пропеллер

PERÇEMLI

Турецко-русский словарь

име́ющий хохо́л / чуб / ло́кон / чёлкуTürkçe-rusça sözlük.2013.

PERÇIN

Турецко-русский словарь

заклёпка (ж)* * *заклёпка; клёпкаperçin çekici — клепа́льный молото́кperçin çeliği — заклёпочная стальperçin çivisi — заклёпкаperçin dikişi — заклёпочный шовTürk

PESTIL

Турецко-русский словарь

пастила́ (фруктовая)erik pestili — сли́вовая пастила́kayısı pestili — абрико́совая пастила́••- pestil gibi olmak- pestile çevirmek- pestilini çıkarmakTürkçe-rusç

PETROL

Турецко-русский словарь

нефть (ж)* * *-lüнефтьpetrol borusu — нефтепрово́дpetrol deposu — нефтехрани́лищеpetrol gemisi — та́нкер, нефтеналивно́е су́дноpetrol kuyusu — нефтяна́я сква́жин

PETROL MAVISI

Турецко-русский словарь

зеленова́то-си́нийTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEY

Турецко-русский словарь

зада́токpey almak — брать зада́токpey vermek — дава́ть зада́токpey sürmek / vurmak — сде́лать зая́вку, назна́чить це́ну (на аукцио́не)Türkçe-rusça sözlük.2013.

PEYDA

Турецко-русский словарь

я́вный, я́сный, очеви́дный, ви́димыйpeyda etmek — создава́ть; выявля́ть, обнару́живать; приобрета́тьpeyda olmak — возника́ть, появля́ться, обнару́живатьсяTürkçe-

PEYGAMBER DEVESI

Турецко-русский словарь

зоол.обыкнове́нный богомо́лTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEYNIR

Турецко-русский словарь

сыр (м)* * *сырbeyaz peynir — бры́нзаçayır peyniri — сорт нежирной брынзыdil peyniri — сорт молодого сыраkaşar peyniri — ове́чий сыр-каша́рlor peyniri — бры́нза

PEYNIRCILIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğiсыроваре́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEYNIRLEŞMEK

Турецко-русский словарь

1) свёртываться, скиса́ть 2) превраща́ться в тво́рог / бры́нзу Türkçe-rusça sözlük.2013.

PEŞIMI HIÇ BIRAKMAZ

Турецко-русский словарь

он постоя́нно хо́дит за мнойTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEŞIN

Турецко-русский словарь

1.нали́чный, упла́чиваемый вперёд (о деньгах)parasını peşin vererek — уплати́в вперёд / нали́чнымиpeşin satın almak — покупа́ть за нали́чныеpeşin satış — прода́ж

PEŞINDE GEZMEK

Турецко-русский словарь

= peşinde dolaşmakTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEŞINDE GITMEK

Турецко-русский словарь

а) идти́ / сле́довать за кемб) идти́ по чьим-л. следа́м, разделя́ть чьё-л. мне́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEŞINDEN KOŞMAK

Турецко-русский словарь

= peşinde koşmakTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEŞINE DÜŞMEK

Турецко-русский словарь

= peşine gitmek а) идти́ сле́дом / сле́довать за кемб) иска́ть, стара́ться получи́ть (желаемое)Türkçe-rusça sözlük.2013.

PEŞKEŞ

Турецко-русский словарь

пода́рок; подноше́ниеpeşkeş çekmek — а) транжи́рить, пуска́ть по́ ветру (деньги); б) дари́ть, подноси́ть что комуTürkçe-rusça sözlük.2013.

PEŞTÚCA

Турецко-русский словарь

пушту́ (о языке)Türkçe-rusça sözlük.2013.

PIDE

Турецко-русский словарь

[пло́ская] лепёшка; лава́ш••- pide gibiTürkçe-rusça sözlük.2013.

PIÇLIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ği1) вырожде́ние 2) разг. обма́н, надува́тельствоTürkçe-rusça sözlük.2013.

SIRTI PEK

Турецко-русский словарь

хорошо́ / тепло́ оде́тыйTürkçe-rusça sözlük.2013.

SIS PERDESI

Турецко-русский словарь

дымова́я заве́са тж. перен.Türkçe-rusça sözlük.2013.

TEPELI PELIKAN

Турецко-русский словарь

зоол.кудря́вый пелика́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

US PAYI

Турецко-русский словарь

поучи́тельный уро́кus payı vermek — поуча́ть, наставля́ть; учи́ть уму́-ра́зумуTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABAN PANCARI

Турецко-русский словарь

бот.ди́кая свёклаTürkçe-rusça sözlük.2013.

YEDEK PARÇA

Турецко-русский словарь

запасна́я часть (чего-л.)Türkçe-rusça sözlük.2013.

YER PALAMUDU

Турецко-русский словарь

бот.дубро́вникTürkçe-rusça sözlük.2013.

YER PELIDI

Турецко-русский словарь

бот. см. yer meşesi Türkçe-rusça sözlük.2013.

YER PIRASI

Турецко-русский словарь

бот.чёрная ша́ндраTürkçe-rusça sözlük.2013.

ŞAHADET PARMAĞI

Турецко-русский словарь

указа́тельный па́лецTürkçe-rusça sözlük.2013.

POLITICAL LEADER

Англо-русский экономический словарь

1) гос. упр. политический лидер (человек, возглавляющий какое-либо политическое движение или являющийся автором какой-л. популярной политической идеологии) See:l

POLITICAL LEVERAGE

Англо-русский экономический словарь

1) пол. политическое давление [воздействие\], политический рычаг (использование официальных политических органов, их прямой власти, связей с ними или их посредни

POLITICAL MANIPULATION

Англо-русский экономический словарь

пол. политическая манипуляция (скрытое воздействие на политическое сознание и поведение людей с целью принудить их действовать определенным способом) See:politi

POLITICAL MARKET

Англо-русский экономический словарь

пол. политический рынок (политическая система общества как взаимодействие политиков как производителей политических продуктов: идей, программ, стиля управления,

POLITICAL MODERNIZATION

Англо-русский экономический словарь

пол. политическая модернизация (процесс трансформации традиционной политической системы в аграрных и отсталых странах в современные демократические формы: свобо

MORTGAGE ADVANCING WITH REDEMPTION OF PRIOR MORTGAGE

Англо-русский экономический словарь

получение ссуды под залог с погашением предыдущей закладнойАнгло-русский экономический словарь.

MORTGAGE ADVANCING WITH THE REDEMPTION OF PRIOR MORTGAGES

Англо-русский экономический словарь

получение ссуды под залог с погашением предыдущей закладнойАнгло-русский экономический словарь.

MORTGAGE INSURANCE PREMIUM

Англо-русский экономический словарь

сокр. MIP фин. ипотечная страховая премия*, премия по ипотечному страхованию* (страховая премия, которую заемщик по ипотеке регулярно выплачивает кредитору для

MORTGAGE ON MOVABLE PROPERTY

Англо-русский экономический словарь

закладная на движимое имуществоАнгло-русский экономический словарь.

MORTGAGE ON PERSONAL PROPERTY

Англо-русский экономический словарь

• закладная на индивидуальную собственность • закладная на личную собственность Англо-русский экономический словарь.

MORTGAGE PARTICIPATION CERTIFICATES

Англо-русский экономический словарь

сертификат участия в ипотечном пуле..Словарь экономических терминов.Англо-русский экономический словарь.

MORTGAGE PASSTHROUGH SECURITY

Англо-русский экономический словарь

фин. ипотечная пропускная [пропускающая\] ценная бумага* (пропускная ценная бумага, выпущенная на основе пула ипотек) See:pass-through security, mortgage-backed

MORTGAGE PAYMENT PROTECTION INSURANCE

Англо-русский экономический словарь

сокр. MPPI фин. страхование платежей по ипотеке*, страхование ипотечных платежей* See:payment protection insurance, mortgage insurance* * *страхование платежей

MOTION PICTURE AND SOUND RECORDING INDUSTRIES

Англо-русский экономический словарь

эк., стат., амер. киностудии и звукозаписывающие компании* (по NAICS 2002: подсектор экономики, в который включены организации, занимающиеся производством кинофи

MOTOR POLICY

Англо-русский экономический словарь

страх. полис автострахования, полис автотранспортного [автомобильного\] страхованияSyn:automobile policy, auto policySee:motor insuranceАнгло-русский экономичес

MOTOR THIRD PARTY INSURANCE

Англо-русский экономический словарь

страхование гражданской ответственности автомобилистовАнгло-русский экономический словарь.

MOTOR VEHICLE AND MOTOR VEHICLE PARTS AND SUPPLIES MERCHANT WHOLESALERS

Англо-русский экономический словарь

эк., стат., амер. оптовая торговля автомобилями, запчастями и сходными товарами* (по NAICS 2002: отраслевая группа, в которую включены организации, занимающиеся

MOTOR VEHICLE AND PARTS DEALERS

Англо-русский экономический словарь

эк., стат., амер. розничная торговля транспортными средствами и запчастями* (по NAICS 2002: подсектор экономики, в который включены организации, занимающиеся роз

MOTOR VEHICLE PARTS MANUFACTURING

Англо-русский экономический словарь

эк., стат., амер. производство автомобильных запчастей (по NAICS 2002: отраслевая группа, в которую включены организации, занимающиеся производством автомобильны

MOVEMENT OF NATURAL PERSONS

Англо-русский экономический словарь

межд. эк. (временное) передвижение [присутствие\] физических лиц (один из способов международного оказания услуг, выделяемых Генеральным соглашением по торговле

MOVING PAPERS

Англо-русский экономический словарь

исковые документыАнгло-русский экономический словарь.

MUCHADVERTISED PRODUCT

Англо-русский экономический словарь

широко рекламируемая продукцияАнгло-русский экономический словарь.

MULTICOMMODITY FLOW PROBLEM

Англо-русский экономический словарь

иссл. опер. задача о многопродуктовом потоке, многопродуктовая задача (задача в системе управления товарными запасами при наличии двух или более видов товаров,

MULTIEXSTREMALITY PROBLEM

Англо-русский экономический словарь

мат., иссл. опер. многоэкстремальная задача (нелинейная задача математического программирования, целевая функция которой может иметь как глабольный, так и локал

MULTIPLE CURRENCY PRACTICE

Англо-русский экономический словарь

межд. эк., фин. множественная валютная практика (режим валютного курса, при котором — официально или неофициально — национальная валюта обменивается на иностран

MULTIPLE MACHINE TOOL SETTERS, OPERATORS, AND TENDERS, METAL AND PLASTIC

Англо-русский экономический словарь

эк. тр., амер. установщики, операторы и механики многостаночных систем в производстве, связанном с металлом и пластиком (по SOC: устанавливают и обслуживают бол

MULTIPLE PERIL INSURANCE

Англо-русский экономический словарь

страх. многорисковое страхование*, страхование от множества рисков [от многих рисков\]*, страхование множественных рисков* (страхование, при котором один полис

MULTIPLEISSUER POOLS

Англо-русский экономический словарь

Пулы с несколькими эмитентами.В рамках программы Государственной национальной ипотечной ассоциации - пулы, сформированные посредством агрегации кредитных пакетов

MULTIPLEUSE PRODUCT

Англо-русский экономический словарь

1) марк. = universal commodity 3), 2) марк. многоразовый продукт [товар\] (продукт, который можно использовать несколько раз с одинаковым успехом) See:disposable

MULTITRIP PACKAGE

Англо-русский экономический словарь

упаковка многоразового использованияАнгло-русский экономический словарь.

MULTIVEHICLE PILEUP

Англо-русский экономический словарь

дорожная пробкаАнгло-русский экономический словарь.

MUNICIPAL PRODUCTION

Англо-русский экономический словарь

муниципальное производствоАнгло-русский экономический словарь.

MUNICIPALITY FOR TAX PURPOSES

Англо-русский экономический словарь

управление по муниципальному принципу в целях налогообложенияАнгло-русский экономический словарь.

MURDOCH, GEORGE PETER

Англо-русский экономический словарь

перс.соц. Мердок, Джорж Питер (1897-1985; американский антрополог, исследователь проблем культуры и общества; сформулировал концепцию универсальной культурной мо

MYOPIC PROFIT MAXIMIZATION

Англо-русский экономический словарь

эк. близорукая максимизация прибыли (такой выбор межвременного выпуска фирмой, при котором перераспределение выпуска между двумя соседними периодами не может ув

MYTHS OF POLLING

Англо-русский экономический словарь

соц. мифы об опросах (широко распространенные заблуждения об опросах: зачем они нужны, как они проводятся и т. д.; напр., миф о выборке: чем больше население, т

N1 PROBLEM

Англо-русский экономический словарь

межд. эк., фин. = N-th currency problemАнгло-русский экономический словарь.

NAKED PUT

Англо-русский экономический словарь

фин. непокрытый опцион "пут" (опцион на продажу, у продавца которого в данный момент не открыта короткая позиция по соответствующему активу или недостаточно ден

NAMED PERILS INSURANCE

Англо-русский экономический словарь

тж. named peril insurance страх. страхование поименованных [указанных\] рисков* (форма имущественного страхования, при котором страховое покрытие распространяетс

NAMED PERILS POLICY

Англо-русский экономический словарь

тж. named peril policy страх. полис страхования поименованных [указанных\] рисков* (полис, обеспечивающий страховое покрытие только тех рисков, которые в нем пер

NATIONAL ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL MONETARY AND FINANCIAL POLICIES

Англо-русский экономический словарь

орг.сокр. NAC фин., амер. Национальный консультативный совет по международной валютной и финансовой политике (координирует политические акции и деятельность пред

NATIONAL ASSOCIATION OF PENSION FUNDS

Англо-русский экономический словарь

орг.сокр. NAPF страх., эк. тр., брит. Национальная ассоциация пенсионных фондов (профессиональная ассоциация пенсионных фондов, основанная в 1923 г.; представляе

NATIONAL ASSOCIATION OF PERSONAL FINANCIAL ADVISORS

Англо-русский экономический словарь

орг.сокр. NAPFA фин., амер. Национальная ассоциация личных финансовых советников [консультантов\]*, Национальная ассоциация консультантов по личным финансам* (кр

NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONAL INSURANCE AGENTS

Англо-русский экономический словарь

орг.сокр. PIA страх., амер. Национальная ассоциация профессиональных страховых агентов (национальная профессиональная ассоциация, представляющая интересы независ

NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASING MANAGERS' INDEX

Англо-русский экономический словарь

стат., ист., амер. индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам (бывшее название индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в сфере у

NATIONAL ASSOCIATION OF SURETY BOND PRODUCERS

Англо-русский экономический словарь

орг.сокр. NASBP страх., амер. Национальная ассоциация поставщиков поручительских гарантий* (профессиональная ассоциация, представляющая интересы брокеров и други

NATIONAL CAPITAL PLANNING COMMISSION

Англо-русский экономический словарь

орг.сокр. NCPC гос. упр., амер. Комиссия по планированию столицы государства* (независимое федеральное агентство, занимающееся планированием строительства зданий

NATIONAL COMMITTEE FOR RADIATION PROTECTION

Англо-русский экономический словарь

Национальный комитет по радиационной защитеАнгло-русский экономический словарь.

NATIONAL COMPREHENSIVE PLAN

Англо-русский экономический словарь

государственный комплексный планАнгло-русский экономический словарь.

Время запроса ( 0.156355359 сек)
T: 0.158583809 M: 1 D: 0