Найдено 50+ «S»

SUNMAK

Турецко-русский словарь

представля́ть* * *-i, -eвручать, подавать; направля́ть; преподносить, подноситьbu kitabı size sunmak istiyorum — я хочу преподнести вам эту книгуbakanlığa bir pr

SURAT

Турецко-русский словарь

1) физионо́мия, ро́жа, ря́шка 2) недово́льная физионо́мия / ми́на surat asmak — насу́питься••- surat etmek- suratını ekşitmek- surata bak süngüye davran- suratı

SURET

Турецко-русский словарь

о́браз (м)* * *1) вид, фо́рма; нару́жность, обли́чие 2) ко́пия suret almak / çıkarmak — снять ко́пию3) о́браз де́йствия, мане́ра, спо́соб bu suretle — так, таки́

SÜNGÜSÜ DÜŞÜK

Турецко-русский словарь

1) нездоро́вый, боле́зненный 2) потеря́вший уваже́ние / влия́ние / авторите́т Türkçe-rusça sözlük.2013.

SÜPER DEVLET

Турецко-русский словарь

сверхдержа́ваTürkçe-rusça sözlük.2013.

SÜPER STAR

Турецко-русский словарь

суперзвезда́Türkçe-rusça sözlük.2013.

SÜPRÜLMEK

Турецко-русский словарь

см. süpürülmek Türkçe-rusça sözlük.2013.

SÜRAHI

Турецко-русский словарь

графи́н (м)* * *графи́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

SÜRAT

Турецко-русский словарь

-tiско́ростьsürati arttırmak — увели́чить ско́ростьsüratini azaltmak — сбавля́ть ско́ростьsürat kırmak — уме́ньшить ход / ско́ростьsüratini söndürmek — гаси́ть с

SÜRE

Турецко-русский словарь

продолжи́тельность (ж)промежу́ток вре́менисрок (м)* * *срок, пери́од; продолжи́тельностьaskerlik süresi — срок вое́нной слу́жбыbir süre — не́которое вре́мяbir sü

SÜREKLI

Турецко-русский словарь

1.продолжи́тельный, дли́тельный; постоя́нныйsürekli alkışlar — продолжи́тельные аплодисме́нтыsürekli şikayetler — постоя́нные жа́лобыsürekli yağmur — затяжно́й д

SÜRELI

Турецко-русский словарь

периоди́ческийsüreli yayınlar — периоди́ческие изда́ния, перио́дикаTürkçe-rusça sözlük.2013.

SÜREÖLÇER

Турецко-русский словарь

хроно́метрTürkçe-rusça sözlük.2013.

SÜRGÜN

Турецко-русский словарь

изгна́нник (м)ссы́лка (ж)* * *I1) ссы́льный, со́сланный 2) ссы́лка, изгна́ние; быть со́сланным sürgün cezası — наказа́ние ссы́лкойsürgün gitmek — быть со́сланным

SÜRME

Турецко-русский словарь

I1) сурьма́ sürme çekmek — подводи́ть глаза́ сурьмо́й2) головня́ (болезнь растений) II1.1) гл. имя от sürmek 2) задви́жка, засо́в 3) ма́ленький выдвижно́й я́щик

SÜRMEK

Турецко-русский словарь

води́тьдли́тьсятере́ть* * *-er -i, -e1) гнать arabayı sürmek — вести́ маши́нуatı sürmek — погоня́ть ло́шадьhayvanı sürmek — гнать скоти́нуköpek sürerek yapılan a

SÜRÇMEK

Турецко-русский словарь

1) спотыка́ться, оступа́ться 2) перен. сде́лать неве́рный шаг, оступи́тьсяTürkçe-rusça sözlük.2013.

SÜRÜ

Турецко-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});рой (м)ста́до (с)ста́я (ж)* * *1.1) ста́до at sürüsü — табу́н лошаде́йinek / sığır sürüsü — ста́до коро́вkoyun

SÜRÜNME

Турецко-русский словарь

1) гл. имя от sürünmek 2) кана́вка / лаз для движе́ния ползко́м Türkçe-rusça sözlük.2013.

TAM SAYI

Турецко-русский словарь

мат.це́лое число́Türkçe-rusça sözlük.2013.

TART SUÇU

Турецко-русский словарь

дисциплина́рное наказа́ние; вре́менное исключе́ние из шко́лыTürkçe-rusça sözlük.2013.

TASASI SANA MI DÜŞTÜ?

Турецко-русский словарь

ра́зве голова́ у тебя́ боли́т?, ра́зве тебя́ э́то беспоко́ит?Türkçe-rusça sözlük.2013.

TATLI SU KAYASI

Турецко-русский словарь

зоол.линьTürkçe-rusça sözlük.2013.

TEPESINDEN KAYNAR SU DÖKÜLMEK

Турецко-русский словарь

а) быть глубоко́ опеча́леннымб) неожи́данно обру́шиться - о неприя́тностяхTürkçe-rusça sözlük.2013.

TIRNAK SÜRÜŞTÜRMEK

Турецко-русский словарь

разжига́ть / раздува́ть ссо́ру, подзу́живатьTürkçe-rusça sözlük.2013.

TOZ SABUN

Турецко-русский словарь

мы́льный порошо́кTürkçe-rusça sözlük.2013.

UYUM\ SAĞLAMAK

Турецко-русский словарь

гармони́роватьTürkçe-rusça sözlük.2013.

UÇKURUNA SAĞLAM

Турецко-русский словарь

разг. негуля́щийTürkçe-rusça sözlük.2013.

VADE SONU

Турецко-русский словарь

см. vade bitimi Türkçe-rusça sözlük.2013.

YAHU, İSTANBULUN SUYU MU ÇIKTI?

Турецко-русский словарь

что́ же, Стамбу́л плох стал?Türkçe-rusça sözlük.2013.

YALANCI SAFRAN

Турецко-русский словарь

бот.сафло́рTürkçe-rusça sözlük.2013.

YANGIN SIGORTASI

Турецко-русский словарь

страхова́ние от пожа́раTürkçe-rusça sözlük.2013.

YANI SIRA

Турецко-русский словарь

ря́дом; вме́сте; наряду́yanı sıra yürümek — идти́ ря́домyanı sıra çocuğunu da getirdi — вме́сте с собо́й она́ привела́ и ребёнкаTürkçe-rusça sözlük.2013.

YASSI SOLUNCANLAR

Турецко-русский словарь

зоол.ле́нточные / пло́ские че́рвиTürkçe-rusça sözlük.2013.

YASSI SOLUNGAÇLILAR

Турецко-русский словарь

зоол.пластинчатожа́берные, двуство́рчатыеTürkçe-rusça sözlük.2013.

YATAY SEREN

Турецко-русский словарь

мор.горизонта́льный ранго́утTürkçe-rusça sözlük.2013.

YAŞAM SIGORTASI

Турецко-русский словарь

страхова́ние жи́зниTürkçe-rusça sözlük.2013.

YAŞAM STANDARTI

Турецко-русский словарь

жи́зненный у́ровеньTürkçe-rusça sözlük.2013.

YEDEK SUBAY

Турецко-русский словарь

офице́р запа́са, резерви́стTürkçe-rusça sözlük.2013.

YENIDEN\ SATMA

Турецко-русский словарь

перепрода́жа (ж)Türkçe-rusça sözlük.2013.

YENIDEN\ SEÇMEK

Турецко-русский словарь

переизбра́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

YER SAKIZI

Турецко-русский словарь

мин.би́тумTürkçe-rusça sözlük.2013.

YER SARSINTISI

Турецко-русский словарь

землетрясе́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

YER SIÇANI

Турецко-русский словарь

зоол.кротTürkçe-rusça sözlük.2013.

YERINDE SAYMAK

Турецко-русский словарь

а) топта́ться на ме́стеб) безде́йствовать, не продвига́ться вперёд, не развива́тьсяTürkçe-rusça sözlük.2013.

YERINDE SU MU ÇIKTI?

Турецко-русский словарь

что ему́ не сиди́тся на э́том ме́сте?/на э́той рабо́те?Türkçe-rusça sözlük.2013.

ÜSTÜNDEN / ÜZERINDEN SÜNGER GEÇIRMEK

Турецко-русский словарь

= üzerine / üzerinden sünger çekmekTürkçe-rusça sözlük.2013.

ÜSTÜNE / ÜSTÜNÜZE IYILIK SAĞLIK!

Турецко-русский словарь

= üstüne / üstünüze afiyet!Türkçe-rusça sözlük.2013.

ÜSTÜNE / ÜSTÜNÜZE SAĞLIK VE ŞIFALAR!

Турецко-русский словарь

= üstüne / üstünüze afiyet! (пожелание) до́брого тебе́ / вам здоро́вья!; да сохрани́т тебя́ / вас госпо́дь от боле́зни / от бед и напа́стей!Türkçe-rusça sözlük.2

ÜZERINE / ÜZERINDEN SÜNGER ÇEKMEK

Турецко-русский словарь

= üstünden / üzerinden sünger geçirmek преда́ть забве́нию, вы́черкнуть из па́мяти, забы́тьTürkçe-rusça sözlük.2013.

STIMULUS OBJECT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

1) биол. объект-раздражитель 2) рекл. побудительное (стимулирующее) средство (рекламное средство, вызывающее то или иное поведание покупателя) In the field of ad

STOCK

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

See: сущ. 1) а) торг. запас, резерв (совокупность сырья, товаров и др., хранимая для покрытия будущих потребностей; термин может применяться не только к материал

STOCK BALANCE

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг., упр. баланс запасов* (запасы сбалансированы относительно ожидаемых продаж, если имеют покрытие ассортимента и достаточную глубину ассортимента.) See: stoc

STOCK DEPTH

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг., упр. глубина запасов [ассортимента] (количество каждого продукта, которое имеется на складе) to link stock depth to projected demand — определять глубину

STOCK LIST

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сущ. 1) эк. список запасов (товаров), сток-лист; (товарная) номенклатура (упорядоченный перечень имеющихся на складе или в ассортименте товаров (напр., товарная

STOCK LISTING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

1) эк. листинг запасов*, составление списка запасов* (составление списка материалов и товаров, имеющихся на руках у производителя или торговца (напр., составлени

STOCK OF GOODS

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. товарные запасы (товары, которые хранятся для последующего использования: в производстве, для продажи, потребления и пр.)

STOCK POSTER

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. типовой плакат (рассчитан на определенную сферу деятельности и продается подобно материалам фототек без права эксклюзивного использования; на плакате прост

STOCKING AGENT

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

торг. складской агент* (лицо, предоставляющие услуги по временному хранению товаров, а также обычно по погрузке / разгрузке и реализации; термин обычно относится

STOCKINTRADE

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сущ. 1) эк. товарно-материальные запасы (товары, которые компания держит для производства и продажи: наличные запасы сырья и материалов, незавершенное производст

STOCKKEEPER

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

сущ. 1) торг. кладовщик; заведующий складом; учетчик на складе (лицо, ответственное за учет поступлений / изъятий объектов со склада) Syn: storekeeper storeman w

STOCKPILING

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

1) торг. накопление запасов; затоваривание (приобретение товаров (запасов) задолго до появления фактической потребности в них, особенно если запасы создаются в к

STOP AND HOLD

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

марк. "приостановить и хранить" (неактивный статус записи потребителя, используемый тогда, когда известно, что указанный в записи адрес неверен, или когда требуе

STREET PRICE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

розничная цена магазинная цена, в отличие от более высокой list price - цены по каталогу, устанавливаемой производителем Syn: retail price

STRIKETHROUGH

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) перечёркивание, зачёркивание идущая поверх текста линия, показывающая, что данный текст удалён, либо должен быть удалён 2) зачёркивать, перечёркивать

ON AT SOMEONE

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adj infml He's always on at me — Он вечно ко мне придирается She's been on at me to cut smoking — Она приставала ко мне, чтобы я бросил курить His wife is for

ON SOME WAVELENGTH

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adv infml They operate on different wavelengths — Они никак не могут понять друг друга He got on with people only when they were on his private wavelength — Он

ON THE FENCE ABOUT SOMETHING

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adj AmE infml She's on the fence about going to Mexico — Она еще не решила, поедет она в Мексику или нет

POSTER SITE

Новый англо-русский толковый словарь по маркетингу и торговле

рекл. место для плакатов (щитов) These can be displayed on busy poster sites such as those in GP waiting rooms, post offices, libraries, citizens' advice bureaux

PUT THE SLEEVE ON SOMEONE

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE sl 1) He was trying to put the sleeve on me — Он пытался сшибить у меня монету 2) It's time we put the sleeve on him — Пора потребовать от него верн

PUT THE SQUEEZE ON SOMEONE

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr AmE infml She hired me to put the squeeze on him for a divorce — Она наняла меня, чтобы я оказал на него давление и вынудил его согласиться на развод The

PUT THE WIND UP SOMEONE

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml That rather put the wind up me — Это меня здорово напугало I wish you'd stop trying to put the wind up Virginia — И кончай пугать Вирджинию, понял?

PUT UP A GOOD SHOW

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

expr infml He put up a good show — Он хорошо себя проявил Curiously enough that puny little man put up a pretty good show — Как ни странно, но этот тщедушный ч

ХЕЙЕРМАНС (HEIJERMANS) ГЕРМАН (ПСЕВД. САМЮЭЛ ФАЛКЛАНД, SAMUEL FALKLAND) (18641924)

Большой энциклопедический словарь

ХЕЙЕРМАНС (Heijermans) Герман (псевд. Самюэл Фалкланд, Samuel Falkland) (1864-1924), нидерландский писатель. Социально-критический роман "Город бриллиантов" (190

ХЕРЦОГ (HERZOG) ВЕРНЕР (НАСТ. ФАМ. СТИПЕТИЧ, STIPETIC) (Р. 1942)

Большой энциклопедический словарь

ХЕРЦОГ (Herzog) Вернер (наст. фам. Стипетич, Stipetic) (р. 1942), немецкий кинорежиссер. Фильмы: "Агирре - гнев божий" (1972), "Каждый за себя, и бог против всех

ХОТСПРИНГС (HOT SPRINGS)

Большой энциклопедический словарь

ХОТ-СПРИНГС (Hot Springs), бальнеологический курорт на юге США, шт. Арканзас, в долине р. Уошито, к юго-западу от г. Литл-Рок. Национальный парк; туризм.

ХРОМАНСИЛЬ (ОТ ХРОМ И ЛАТ. MANGANUM МАРГАНЕЦ, SILICIUM КРЕМНИЙ)

Большой энциклопедический словарь

ХРОМАНСИЛЬ (от хром и лат. Manganum - марганец, Silicium - кремний), конструкционная среднелегированная сталь, содержащая Cr, Mn, Si (примерно по 1%). Изготовляю

ЦИСТОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ОТ ЦИТО... И ГРЕЧ. STATIKOS ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЦИСТОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (от цито... и греч. statikos - останавливающий), лекарственные вещества, блокирующие деление клеток, подавляющие реакции иммунитета. Пр

ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ОТ НЕМ. SCHANZE ОКОП, УКРЕПЛЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ (от нем. Schanze - окоп, укрепление), лопаты, топоры, кирки-мотыги, пилы, ломы и др., используемые войсками для строительных и других работ.

ШПОН (НЕМ. SPAN, SPON)

Большой энциклопедический словарь

ШПОН (нем. Span, Spon),..1) тонкие листы древесины, получаемые на лущильных, шпонострогальных или фанеропильных станках. Применяется в производстве фанеры, для о

ШПОНКА (ПОЛЬСК. SZPONKA, ОТ НЕМ. SPON, SPAN ЩЕПКА, КЛИН)

Большой энциклопедический словарь

ШПОНКА (польск. szponka, от нем. Spon, Span - щепка, клин),..1) деталь призматической, клинообразной или др. формы, устанавливаемая в пазах двух соприкасающихся

ШПОРА (ОТ НЕМ. SPORN)

Большой энциклопедический словарь

ШПОРА (от нем. Sporn), изогнутая по форме каблука металлическая дужка со стержнем (острым или снабженным колесиком); прикрепляется к сапогу всадника и служит для

ШПРУХ (НЕМ. SPRUCH ИЗРЕЧЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ШПРУХ (нем. Spruch - изречение), жанр немецкой средневековой поэзии - короткая басня, поговорка, загадка, заключающие в назидательной форме жизненную мудрость.

ШРИФТ (НЕМ. SCHRIFT)

Большой энциклопедический словарь

ШРИФТ (нем. Schrift), в полиграфии - комплект литер, воспроизводящий какой-либо алфавит (латинский, русский, арабский, греческий и др.), а также цифры и знаки. Ш

ШРОТ (НЕМ. SCHROT)

Большой энциклопедический словарь

ШРОТ (нем. Schrot), измельченные семена масличных растений после экстрагирования из них жира, побочный продукт маслоэкстракционного производства. Концентрированн

ШТАБ (НЕМ. STA?)

Большой энциклопедический словарь

ШТАБ (нем. Sta?), основной орган управления войсками (силами). Имеются в батальонах (дивизионах) и выше; в Вооруженных Силах России - также Генштаб, Главные штаб

ШТАЛМЕЙСТЕР (НЕМ. STALLMEISTER)

Большой энциклопедический словарь

ШТАЛМЕЙСТЕР (нем. Stallmeister), в России придворный чин 3-го класса, заведовал царскими конюшнями.

ШТАММ (НЕМ. STAMM)

Большой энциклопедический словарь

ШТАММ (нем. Stamm), чистая культура микроорганизмов одного вида, у которого изучены морфологические и физиологические особенности. Разные штаммы микроорганизмов

ШТАМП (ОТ ИТАЛ. STAMPA ПЕЧАТЬ)

Большой энциклопедический словарь

ШТАМП (от итал. stampa - печать),..1) инструмент для изготовления изделий штамповкой. Рабочая поверхность штампа воспроизводит форму поверхности изделия...2) Офи

ШТАНГА СПОРТИВНАЯ (ОТ НЕМ. STANGE СТЕРЖЕНЬ, ПРУТ)

Большой энциклопедический словарь

ШТАНГА спортивная (от нем. Stange - стержень, прут), основной снаряд в тяжелой атлетике: металлический стержень (гриф) и съемные диски для изменения веса. Длина

ШТАНДАРТ (НЕМ. STANDARTE)

Большой энциклопедический словарь

ШТАНДАРТ (нем. Standarte),..1) знамя кавалерийских частей в российской (с 1731) и некоторых иностранных армиях...2) Императорский (королевский) флаг в России и д

ШТАТГАЛЬТЕР (НЕМ. STATTHALTER)

Большой энциклопедический словарь

ШТАТГАЛЬТЕР (нем. Statthalter), наместник главы государства в Нидерландах исторических (статхаудер), в землях Австрийской империи (затем Австро-Венгрии), в фашис

ШТАТИВ (НЕМ. STATIV)

Большой энциклопедический словарь

ШТАТИВ (нем. Stativ),..1) приспособление, чаще всего в виде складной треноги или струбцины, для жесткой фиксации приборов - фотографических, геодезических и др..

ШТЕЙН (НЕМ. STEIN, БУКВ. КАМЕНЬ)

Большой энциклопедический словарь

ШТЕЙН (нем. Stein, букв. - камень), промежуточный продукт производства некоторых цветных металлов (Cu, Ni, Pb и др.) - сплав сульфидов цветных металлов и железа.

ШТЕККЕР (НЕМ. STECKER)

Большой энциклопедический словарь

ШТЕККЕР (нем. Stecker), в радиотехнике, электронике - металлический контактный стержень, частично утопленный в изолирующем корпусе, служит однополюсной вилкой шт

ШТОК (НЕМ. STOCK)

Большой энциклопедический словарь

ШТОК (нем. Stock), относительно небольшое интрузивное тело неправильной формы, приближающейся к цилиндрической; обычно крутопадающее; рудный шток - тело сплошных

Время запроса ( 0.125062562 сек)
T: 0.129453894 M: 1 D: 0